One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga pozostawała żywa na świecie, bo bez niej będziecie się czuli przygnębieni i osamotnieni."