przeciwherezjom
Fałszywy Prorok - antypapież - przechwytuje dla diabła wszystkie lokalne kościoły... Masakra ta została zapowiedziana w Księdze Prawdy.