Clicks13
vi.news

Cảm ơn Chúa vì Địa ngục là vĩnh cửu! - bởi Cha Reginald Garrigou-Lagrange O.P. (+1964)

Đức Chúa Trời không thể cho phép chính Ngài bị khinh miệt với sự trừng phạt.

Bây giờ nếu những đau đớn của địa ngục không phải là vĩnh cửu, thì tội nhân cố chấp sẽ kiên trì trong cuộc nổi dậy của mình, vì không có sự trừng phạt thích đáng nào có thể dập tắt lòng kiêu hãnh của anh ta.

Chúng ta có thể nói rằng cuộc nổi loạn của anh ta sẽ nói lời cuối cùng, sẽ là sự chiến thắng của tội ác.

Từ “L'Éternelle vie et la profondeur de l'âme.” Garrigou đã giám sát luận án tiến sĩ của Karol Wojtyła.

#newsVxryphdrqr