Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, bratře Langu. 🤗
Ostrik
Uvidíme. 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Ať přijde. V dobrém. 🤗
Samson1
No a P.Maria když něco nevěděla a všemu nerozuměla, měla vždy nezlomnou důvěru v Boha a jeho prozřetelnost.
Ostrik
Díky za pěkný komentář, Aobubo. Moc dobře si to vystihl a souhlasím s tebou. 🤗
aobubo
Nic takového jsem neměl na mysli Ostriku.
Pravým důvodem mého vkladu bylo ukázat na upřímnost,protože se mi zdá,že je některými zdejšími přispěvovateli ignorována,přehlížená.Mockrát s takovou samozřejmostí a jistotou mluvíme o Bohu,jako by nám patřil,ale my jsme ti,kteří patříme Bohu.Naše výmluvnost a snaha někoho poučovat mnohokrát zachází daleko bez sebemenší upřímnosti mít postoj upřímného …More
Nic takového jsem neměl na mysli Ostriku.
Pravým důvodem mého vkladu bylo ukázat na upřímnost,protože se mi zdá,že je některými zdejšími přispěvovateli ignorována,přehlížená.Mockrát s takovou samozřejmostí a jistotou mluvíme o Bohu,jako by nám patřil,ale my jsme ti,kteří patříme Bohu.Naše výmluvnost a snaha někoho poučovat mnohokrát zachází daleko bez sebemenší upřímnosti mít postoj upřímného srdce,tak jako to mají malé děti.Upřímné srdce je Bohu milé.Upřímný postoj srdce nalézá mnohem snadněji Boha a rozumí mu a posléze i koná jeho vůli s láskou,než jen z rozumu z jakési vypočítavosti až lsti obelhat Boha svou povrchností.Upřímnost jde do hloubky,kdežto povrchnost je už podle smyslu slova jen na povrchu a je i dosti pokrytecká.Čím více je láska upřímná,tím více je hodnotnější.Proto považuji za důležité,aby modlitba byla upřimná.Upřímná modlitba není nikdy zbytečná.Bůh nás proměňuje svojí láskou,svojí opravdovou láskou,která je také upřímná,protože je pravdivá.A my zamilovaní do Boha své upřímné srdce dáváme Bohu a je nám to ke cti.Ale první,kdo nás obdaroval svojí upřimnou láskou,upřímným srdcem byl Bůh.A jak víme,opravdovou lásku k nám obyčejným lidem Bůh Otec zjevil ve svém milovaném Synu Ježíši Kristu.A abychom poznali Krista a byli s ním sjednoceni,tak musíme jít do hloubky a to lze hlubokou láskou upřímného srdce.
Proto jsem to vkládal Ostriku,aby jsme správně jednali.
Ostrik
Aobubo, možná jsi měl na mysli něco jiného, když jsi § 2468 KKC vkládal, ale protože jsi ho vložil na vlákno, kde se cosi konkrétního řešilo, naskočily mi jisté asociace.
Pravý důvod přítomnosti některých dvojakých, přetvařujících a pokryteckých uživatelů zde spočívá ve velkorysé nabídce tohoto webu. Té se chopili přesně ti dvojací, přetvařující a pokrytečtí a zneužívají web jako neomezený …More
Aobubo, možná jsi měl na mysli něco jiného, když jsi § 2468 KKC vkládal, ale protože jsi ho vložil na vlákno, kde se cosi konkrétního řešilo, naskočily mi jisté asociace.
Pravý důvod přítomnosti některých dvojakých, přetvařujících a pokryteckých uživatelů zde spočívá ve velkorysé nabídce tohoto webu. Té se chopili přesně ti dvojací, přetvařující a pokrytečtí a zneužívají web jako neomezený úložný prostor pro vkládání světských filmů. Na You Tube by pro jejich nelegální kopie neměli pochopení. Můžeme jen doufat, že kvůli takovým nám Glorii.tv nezruší. I když to může být pravý důvod jejich usilovného snažení. 🥴
aobubo
2764
Horská kázání je nauka života, modlitba Páně je způsob modlitby, ale v obou dává Duch Pána novou tvářnost našim touhám, těmto vnitřním hnutím, která povzbuzují náš život. Ježíš nás svými slovy učí novému životu a vychovává nás, abychom o něj modlitbou prosili. Na upřímnosti naší modlitby bude záviset, jak opravdový bude náš život v něm

2468

Pravda jako správnost jednání a lidské řeči se …
More
2764
Horská kázání je nauka života, modlitba Páně je způsob modlitby, ale v obou dává Duch Pána novou tvářnost našim touhám, těmto vnitřním hnutím, která povzbuzují náš život. Ježíš nás svými slovy učí novému životu a vychovává nás, abychom o něj modlitbou prosili. Na upřímnosti naší modlitby bude záviset, jak opravdový bude náš život v něm

2468

Pravda jako správnost jednání a lidské řeči se nazývá pravdivost, upřímnost nebo přímost. Pravda neboli pravdivost je ctnost, která spočívá v tom, že se projevujeme pravdivě ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se přitom dvojakosti, přetvářky a pokrytectví
aobubo
Lk 8

5 Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.
Samson1
Určitě v každém národě je mu milý ten, kdo se ho Bojí a koná, co je správné. 🤗
Ostrik
Luboši, Beno, děkuji vám za prima večer. 🤗
aobubo
Žádná opravdivě úpřimná modlitba není zbytečná, i když není vyslyšena podle našeho přání nebo naší vůle.Bůh moc dobře ví co po kom chce a je na nás plnit Otcovu vůli, i když je ta naše dost odlišná.Sv.Pavel se také modlil o uzdraveni, ale ten trn mu byl ponechán ... musela mu stačit Boží milost a stačila.
Sv.Pavel je pravdivě označován za apoštola národů, protoze jim opravdu byl .Sv.Petr mohl …More
Žádná opravdivě úpřimná modlitba není zbytečná, i když není vyslyšena podle našeho přání nebo naší vůle.Bůh moc dobře ví co po kom chce a je na nás plnit Otcovu vůli, i když je ta naše dost odlišná.Sv.Pavel se také modlil o uzdraveni, ale ten trn mu byl ponechán ... musela mu stačit Boží milost a stačila.
Sv.Pavel je pravdivě označován za apoštola národů, protoze jim opravdu byl .Sv.Petr mohl jako prvni kázat pohanům, to mohl, ale sv.Pavel byl Bohem vyslán kázat národům a my víme, že je to pravda, takové svědectví nikdo nemůže popřít.
Samson1
To ti vadilo, když jsem napsal, že Pavel byl přijat církví, že byl pokřtě, že dovedl Petra napomenout i na něj se obrátil pro upřesnění věcí. Nebo kdyý jsem napsal, že je Pavel apoštol národů a ty do toho hned vlítneš nějakými hádkami, mohu to upřesnit, že Pán řekl jaké má Pavel poslání. Jaký je důvod k hádce. Tam se nejednalo o žádný spor, ale vidění.
Samson1
9 more comments from Samson1
Samson1
Vůbec ne. Deset let ses modlil zbytečně. Já tu modlitbu Bohu věnoval a v naší farnosti žil můž, který měl kdysi před dokončením teologie a oženil se. Ovdověl, dodělal nějakou zkoušku teologie, byl vysvěcen na jáhna a později na kněze. Modlitba nikdy nepřijde vniveč. Pár roků působil jako kněz v řádu.
Samson1
Já se deset let o kněžství modlil a potom jsem si uvědomil, že i to svátostné se musí člověk naučit žít a používat, nezakopat, ale rozvíjet. Já se modlím, abych byl dobrým apoštolem v dnešní době, což je svědek víry. Ostatní ponech mezi mnou a Bohem.
Samson1
Na tobě se hento projevuje v plnost sedesvakantismus. Všichni jsou na cestě do pekla, jen ta henta ne.
Samson1
???? Každý je tak trochu knězem. Je svátostné kněžství a obecné. 👌
Samson1
Ty nemáš ve věcech jasno a chceš poučovat. Nic, trpělivost je dobrá vlastnost. S váma musí mít člověk trpělivost ja máma s podělaným děckem. 😀 😀 😀
Skutky: V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“

11 Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí

12 a dosta…More
Ty nemáš ve věcech jasno a chceš poučovat. Nic, trpělivost je dobrá vlastnost. S váma musí mít člověk trpělivost ja máma s podělaným děckem. 😀 😀 😀
Skutky: V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“

11 Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí

12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“

13 Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.

14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“

15 Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.

16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“

17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“

18 Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

19 Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S dama
Samson1
Petr měl nejdříve kázat evangelium Židům, sice je misijním územím celý svět a všem jazykům, kmenům, národům,
15 Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. To je Pavlovo apoštolské poslání a navíc byl sice Žid, farizej ale též římský občan.
Samson1
Ze skutků apoštoů.

15 Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
Kolik že to Pavel napsal epištol a kolik Petr.???
Samson1
Pavel.
Samson1
No Ostriku střílíš od pasu jak kovboj. Určitě sv. Pavla povolal Pán za apoštola národů Co se stalo, když byl oslepen, sražen s koně? Bůh ho poslal k apoštolům. Tedy znali jeho příběh a byl co???? Pokřtěn, přijalkřest, přijat církví a nikdo mu jako apoštolovi národů nebránil ve službě. Dovedl Petra napomenout, když se dopouštěl stranictví, ale když nebylo něco jasné, je v písmě příklad, že se …More
No Ostriku střílíš od pasu jak kovboj. Určitě sv. Pavla povolal Pán za apoštola národů Co se stalo, když byl oslepen, sražen s koně? Bůh ho poslal k apoštolům. Tedy znali jeho příběh a byl co???? Pokřtěn, přijalkřest, přijat církví a nikdo mu jako apoštolovi národů nebránil ve službě. Dovedl Petra napomenout, když se dopouštěl stranictví, ale když nebylo něco jasné, je v písmě příklad, že se obrátil k apoštolů. Pá a přemýšlej. 🤗
Ostrik
Mike, možná si představuješ, že Šimona Petra už tehdy chránila švýcarská garda. 😀
Ostrik
Napomínání přijímám, drahá sestro Suliko. 🤗
Sulika
Napomínám tě milovaný bratře Ostriku, že tímto dáváš zelenou DVK s NOM raděj se zdrž hlasování. To není
spravedlivé. Sulika je v tom férovější říká žádná která je ve spojení s budhou na svatostánku a se svaořeč. JPII,
není platná.
p.s. plně satanská je Filoteova, která říká o Trojjediném Bohu, že je bohem s ticíci tváří
Ostrik
Mike ty jsi odstrašující příklad, jak může člověk žít z nesrozumitelných hesel. Z papouškování. Bratr Caesar také zastává tradi pozici, ale dokáže samostatně myslet. Vezmi si z něho příklad. 🤗
Ostrik
Nejspíše byste ani neuznávali apoštolský úřad Pavlův. Vždyt ho učedníci nevolili ani nevybírali losem. byl by pro vás sektářem. 😀
One more comment from Ostrik
Ostrik
Kdybyste vy zamrzlí tradi žili v dobách Petrových, tak byste asi těžko snášeli, že Pavel Petrovi zrušil obřízku pro pohany. Vymýšleli byste si tisíc důvodů, proč tradi obřízka je součástí posvátné tradice. 🤗
Sulika
😀 super Suliko tos jim vytřela zrak 👏 nesmíš zapomínat na osnovu co děláš to dělej rád

"А вокруг тишина Взятая за основу" 👏 🤗
Ostrik
Zase ty hloupé řeči o pravých církvích... 🙄 Jako by satan luterány nepokoušel. Nebo dokonce i židy. Kdy už Mike dorosteš do zralého způsobu myšlení a jednání? 😀
Filofej
Koncil,ktorý podpísal pápež je platný a záväzný pre Cirkev.Je to pápežov súhlas,podľa ktorého Cirkev rozoznávam pravé od lživých.Vyššie autorita na zemi,na ktorú by sa mohol kresťan obrátiť s apeláciou nie je.
A tým končím, pretože toto všetko je forma,aby ostal drahocenný obsah uchránený pred zničením.Ak sa držím apoštolskej tradície,môžem naplno prežívať všetko tú milosť Ducha Svätého a jeho …More
Koncil,ktorý podpísal pápež je platný a záväzný pre Cirkev.Je to pápežov súhlas,podľa ktorého Cirkev rozoznávam pravé od lživých.Vyššie autorita na zemi,na ktorú by sa mohol kresťan obrátiť s apeláciou nie je.
A tým končím, pretože toto všetko je forma,aby ostal drahocenný obsah uchránený pred zničením.Ak sa držím apoštolskej tradície,môžem naplno prežívať všetko tú milosť Ducha Svätého a jeho útechu,ktoré sú neopísateľné.
Nech Vás žehná Pán!Nech rozžiari nad Vami svoju tvár!Amen!
Sulika
😀 😀 😀 👏 👏 👏 Suliko to si legrační fakt. Dobře víš ,že po blahoslavení JPII papou B16
kdy potvrdili vatikánští budhu na svatostánku v Assisi....není 🤫 platná žádná mše, která je sloužena v jednotě
s papemrimským a s biskupem...protože oni jsou flaďáci kteří svým mlčením souhlasili.

😀 😘 výborně 👏 konečně mohu odpálkovat a nechat vás v tom globálním náboženstvím....odcházím
tady pro mě není …More
😀 😀 😀 👏 👏 👏 Suliko to si legrační fakt. Dobře víš ,že po blahoslavení JPII papou B16
kdy potvrdili vatikánští budhu na svatostánku v Assisi....není 🤫 platná žádná mše, která je sloužena v jednotě
s papemrimským a s biskupem...protože oni jsou flaďáci kteří svým mlčením souhlasili.

😀 😘 výborně 👏 konečně mohu odpálkovat a nechat vás v tom globálním náboženstvím....odcházím
tady pro mě není místo.
Spadla klec tmáři....Nejen pro stát Vatikán-SPADLA KLEC
Caesar
Ja viem ze boli aj spatné koncily, aj to, ze pápez zrusil nejaké dokumenty koncilu. Myslím, ze to boli koncily, ktoré boli pred koncilom v Regensburgu, kde bol Hus a situáciu v cirkvi len zhorsili tak, ze boli az 3 pápezi.
Ostrik
Jsem přesvědčen, že toto umělé dělení na předkoncilní a pokoncilní pochází od zlého. Je pouze jeden Kristus a ten je před i po koncilu stále stejný. Hledejte Boha, ne formy. 🤗
Sulika
Cesare s Emierichovou na mě prosím nechď....neberu....pro sebe...ani tobě
Sulika
Starej se raděj milovaný bratře o své předky a zadky.
Caesar
Sulika
vo videniach bl. A. K: Emerichovej je napísané, ze Jezis hovoril za mnohých. Aj v evanjeliu je to za mnohých. Aj latinsky je pro multis. Ale niekto chcel byt pekný a vymyslel za vsetkých, cize Luther. A po nom sa to opicilo. A dalsia vec, celú modlitbu ofertoria uplne vymazal Bugnini a miesto nej dal zidovskú stolnú modlitbu z talmudu, cize o plodoch zeme a vinica... neskutocné ale je to …More
Sulika
vo videniach bl. A. K: Emerichovej je napísané, ze Jezis hovoril za mnohých. Aj v evanjeliu je to za mnohých. Aj latinsky je pro multis. Ale niekto chcel byt pekný a vymyslel za vsetkých, cize Luther. A po nom sa to opicilo. A dalsia vec, celú modlitbu ofertoria uplne vymazal Bugnini a miesto nej dal zidovskú stolnú modlitbu z talmudu, cize o plodoch zeme a vinica... neskutocné ale je to tak.
Ostrik
😀 Hodně mi je do toho. Měl bych radost, kdyby došlo k mezigeneračnímu smíření. Vždyť forma je jen forma. 🤗
Sulika
Já ve svém srdci hledám onu "zlatou niť" t.j. vedení Ducha svatého v církvi....
Sulika
Drahý bratře co ti do toho.
Ostrik
Drahá sestro Suliko, budeš od dnešního dne tradi spolu s mladými? 🤗
Sulika
Ty dobroděju kdybys napsal s PUtinem znělo by to lepší

Filofej 13:19

Caesar,žeby Pán Ježiš vzal apoštolským nástupcom na čele s Petrom moc učiť,zväzovať a rozväzovať a uviedol ich do bludu?Veď dokumenty DVK podpísal pápež a aj biskupi.Potom komu veriť?Kristovi alebo caesarovi?
Verím Kristovi a tým,ktorých ustanovil v Cirkvi za pastierov na čele s Petrom.
Ostrik
Tradice jsou lidská ustanovení a lidské zvyklosti, bratře drahý Caesare. Co říkal náš Pán Ježíš Kristus o tradicích?
Mk 7:6-9
6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘

8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“

More
Tradice jsou lidská ustanovení a lidské zvyklosti, bratře drahý Caesare. Co říkal náš Pán Ježíš Kristus o tradicích?
Mk 7:6-9
6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘

8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“

9A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!

🤗
Sulika
Po tom co jsem si zde dnes přečetla níže, s čistým svědomím mohu říci, že NOM je humus....který odmítám
.... falšuje slova Pána Ježíše místo za mnohé...uvádí za všechny...a podle zmrveného katechismu...
není ani zmínka o tom, že se jedná o zpřítomnění oběti Kristovi na Kalvárii v čase .
Caesar
Ostrik
ja by som okamzite odisiel z omse, kde by zacali tancovat, robit diskocirkus. Viac by som na ziadné také NOM nikdy nesiel, radsej by som isiel ku grakokatolíkom, koptom, ci pravoslávným, tím modernizmus a liberalizmus slobodomurárských lozí nepomiatol rozum, ako katolíkom, vedeních nemcami, zdruzených v rýnskej skupine, ktorej neboli cudzie intrigy, klamstvá, a iné necestné sposoby.
Caesar
Ostrik
kolkokrát tu mám opakovat, ze to NIE JE TRIDENT ale tradicný katolícký rítus, ktorého základy sú od apostolov. Omsa mala uz od roku 602 fakticky formu "tridentu".
Napísal som to dost jasne? Ci niekto to nedokáze pochopit?
Filofej
Caesar,žeby Pán Ježiš vzal apoštolským nástupcom na čele s Petrom moc učiť,zväzovať a rozväzovať a uviedol ich do bludu?Veď dokumenty DVK podpísal pápež a aj biskupi.Potom komu veriť?Kristovi alebo caesarovi?
Verím Kristovi a tým,ktorých ustanovil v Cirkvi za pastierov na čele s Petrom.
Ostrik
Caesare, nemyslíš si doufám, že bych se snad při mši nebo kdykoliv jindy účastnil liturgických tanců nebo nějakého dalšího pohoršení? 😀
Ostrik
Caesare, vidím. To je to pohoršení, které muselo přijít, aby se naplnilo Slovo Boží. Spása však není v návratu k trident ritu, ale ve spojení s Hlavou - Kristem. 🤗