Clicks32
Peter(skala)

Bohoslovecké fakulty sa stretnú pri modlitbe za zjednotenie kresťanov

Bratislava 16. januára (TK KBS) "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť"- je názov tohtoročnej témy Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začne v sobotu 18. januára. Na www.facebook.com/…/2589476867953115 za zjednotenie kresťanov sa stretnú aj študenti a predstavitelia Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ekumenická bohoslužba bude v utorok 21. januára o 17:00 v Aule Benedikta XVI. na Bohosloveckej fakulte UK na Kapitulskej ulici v Bratislave. "Ide o tradičnú ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa koná každý rok. Organizujú ju študenti s tým, že jeden rok je to na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK a druhý rok u nás na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulkte UK. Tento rok sme hostitelia my," hovorí dekan Vladimír Thurzo.

Na bohoslužbe sa zúčastnia zástupcovia oboch fakúlt i pozvaní hostia. Príhovor na úryvok zo Svätého písma prednesie dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Milan Jurík.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Každoročne na tento týždeň pripravujú texty – príručku ako pomoc pre ekumenické liturgické slávenia. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte).

Na Slovensku sa pri príležitosti tohto týždňa koná viacero ekumenických bohoslužieb. Celoslovenská ekumenická bohoslužba bude 19. januára 2020 v kostole sv. Anny v Trnave (Uršulínky) o 10:00 a v priamom prenose ju ponúkne RTVS na Dvojke.