SZYKUJĄ NAM GŁÓD. LAWINOWA LIKWIDACJA ROLNICTWA W EUROPIE I ŚWIECIE

Rząd Wielkiej Brytanii oferuje rolnikom „płatności ryczałtowe” za zaprzestanie uprawy żywności i sprzedaż ziemi Wielka Brytania wprowadziła nowy …
Don Mac
Chcą, abyś czuł, że zmiana klimatu jest „osobistym zagrożeniem” dla Twojego zdrowia
Chcą, abyś czuł, że zmiana klimatu jest „osobistym zagrożeniem” dla Twojego zdrowia
Walczyć o prawdę
Ta ,,zmiana klimatu,, w Apokalipsie jest przedstawiona jako dopust Boży, kara upałów. Kraszewski z kolei opisuje w jednej z powieści roztopy w lutym. To też ,zmiana klimatu,,?
nihil quicquam
Źli ludzie zdają się triumfować, ale Pan Bóg ma zawsze ostatnie słowo i z tych głupców będzie się śmiał.
Walczyć o prawdę
To zorganizowana przez masonów władza globalna, której motywem jest zniszczenie ludzkości i zdemoralizowanie. I w ten sposób prowadzą walkę z Bogiem pragnąc zniszczyć człowieka i odebrać mu zbawienie.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Przedwczoraj zabrali nam opał ! wczoraj cukier ! dziś ........????????
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.