Clicks54
fil.news

"Indibiduwal na Kasong" Panloloko: Kardinal Marx Binasbasan ang Homoseksuwal na Magkasintahan

Pinalakas ni Kardinal Reinhard Marx ng Munich, 64, ang loob ng kanyang mga pari upang magbigay ng liturhikal na "lakas at pag-asa" (Aleman: "Zuspruch) at idinagdag pa, "Wala akong nakikitang problema dito".

Sa kanyang pagsasalita sa Bayerischer Rundfunk (Pebrero 3), sinabi ni Marx na hindi niya nais maunawaan ang kanyang salita bilang pangkalahatang pagpayag sa pagbabasbas ng pekeng homoseksuwal na kasal, bagaman ito ang eksaktong epekto ng ibinigay niyang pahayag, at alam ito ni Marx.

Sinagot ni Marx ang katanungan kung ang mga homoseksuwal na magkasintahan ay maaaring basbasan sa pagsagot ng, "Oo, walang pangkalahatang solusyon". Nais niyang ipakilala ang homoseksuwal na pagbabasbas sa "depende sa kasong" panloloko at sinabi na ang pagbabasbas sa mga homoseksuwal na magkasintahan ay kabilang sa mga bagay "na hindi maaaring makontrol", bagaman kinokonsidera ng Simbahan at Ebanghelyo na bawat homoseksuwal na gawain ay isang mortal na kasalanan.

Gayunpaman, nais ni Marx na pasakitan ang mga pari ng parokya sa desisyon kung babasbasan ang (labis na imoral na) mga homoseksuwal na magkasintahan o hindi. Di-magtatagal, ang pagtangging magbasbas sa mga homoseksuwal na magkasintahan ay magiging dahilan sa pagpapatalsik ng mga pari sa Alemanya.

#newsYoqzveghab