Clicks586
olinka
1
Nebojme sa povedať pravdu!!! Nebojme sa povedať pravdu!!!!More
Nebojme sa povedať pravdu!!!

Nebojme sa povedať pravdu!!!!
olinka
Pane Ježišu,
nesmierne si vážim vzácny poklad viery,
ktorý si mi vložil do srdca.
Hoci ťa nevidím, verím v teba.
Pomôž mi povedať každému okolo seba,
že žiješ.
Prehovor mojimi slovami a s Tvojím svedectvom
do sŕdc týchto ľudí tak,
ako si prehovoril do môjho srdca.