hr.news
518

Posljednja nada: Bog neće dopustiti da se to dogodi - kardinal Burke

Rimski obred je "veliko blago u Crkvi" koje datira još od svetog Grgura Velikog "pa čak i prije toga", kardinal Raymond Burke rekao je za OnePeterFive.com (15. studenog).

Prema njegovim riječima, Franjin [nepravedan] zakon protiv mise "mora biti ispravljen". Uvjeren je "da će naš Gospodin dati da se to ostvari".

Stoga se katolici ne trebaju obeshrabriti, jer "Gospodin naš neće dopustiti" da misa propadne.

[Bratstvo sv. Pija X također će znati kako to spriječiti.]

Slika: Raymond Burke, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsMkmesdnqbs