Clicks48

Timkovic 60 Ci ma zena dusu 2019

Misko3
11
V staroveku sa žena nepokladala vôbec za človeka. Aj v dodnes existujúcich svetových náboženstvách, napr. u židov aj muslimov sa žena nepokladá za človeka rovnocenného mužovi. Vo Sv. Písme sa pri …More
V staroveku sa žena nepokladala vôbec za človeka. Aj v dodnes existujúcich svetových náboženstvách, napr. u židov aj muslimov sa žena nepokladá za človeka rovnocenného mužovi. Vo Sv. Písme sa pri stvorení muža jasne píše, že mu Hospoď Boh vdýchol do tváre nešamah, tj. ľudskú nesmrteľnú dušu stvorenú na Obraz Boží. Avšak pri stvorení prvej Ženy Sv. Písmo len konštatuje, že ju Hospoď Boh utvoril z Adamovho rebra a potom ju priviedol k Adamovi, ale o vdýchnutí nejakej duše sa nepíše nič. Povstáva teda otázka, či má žena vôbec dušu.

Odpoveďou je originálny hebrejský text Sv. Písma, kde sa píše, že Boh stvoril Adama (hebr. Adam = 1)Adam, 2)človek, 3)červeň - červené farbivo, zem) na svoj obraz a Sv. Písmo výslovne dodáva, že to bol (tj. ten Adam) muž a žena. Teda Adam nie je len muž ale je to muž a žena. A ďalej Sv. Písmo píše, že Hospoď Boh Adamovi (teda mužovi a žene) vdýchol nešamah, tj. ľudskú duchovnú dušu. Takže je jasné, že aj žena, nielen muž má ľudskú nesmrteľnú duchovnú dušu tej istej kvality ako aj muž. Navyše túto pravdu viery potvrdzuje aj youtube film na tomto kanáli, že Adam bol spočiatku, tj. v momente svojho stvorenia nie mužom, ale ženou so ženským chromozómom XX (film - Timkovic 8 Adamove rebro chyba kazdemu muzovi 2 Adam bol zenou 2017).

Timkovic 60 Ci ma žena dusu 2019
Timkovič 60 Či má žena dušu 2019
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM

Tags:
Timkovič, Timkovic, OSBM, baziliáni, baziliani, emancipácia, emancipacia, židia, musulmani, ľudská duša, ludska dusa, soul, anima, Adam, Eva, žena, zena, Adamove rebro, stvorenie ženy, zeny, hebrejčina, hebrejcina, človek, clovek, obraz Boží, Bozi, muž a žena, muz a zena, vdýchol dušu, vdychol dusu, nesmrteľná duša, nesmrtelna, prvá žena, prva zena, Sväté Písmo, Svate Pismo, nešamah, nesamah,
Zedad likes this.
Zedad
Chyba Adama od vyjití Ráje