Agent0
Kiez by bolo takych knazov ako Brodek viac ...