Otčenáš
2581
Otčenáš
Návštěvníci kostelů se nechali obelhat a myslí si, že jsou Ježíšovými učedníky.
Nejsou.
Pán Ježíš Kristus vyjmenoval své požadavky, které členové pozemských (světských) spolků ignorují. Jak by mohl být učedníkem Ježíše někdo, kdo Božím Slovem pohrdá?
25Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
26»Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry …
More
Návštěvníci kostelů se nechali obelhat a myslí si, že jsou Ježíšovými učedníky.
Nejsou.
Pán Ježíš Kristus vyjmenoval své požadavky, které členové pozemských (světských) spolků ignorují. Jak by mohl být učedníkem Ježíše někdo, kdo Božím Slovem pohrdá?
25Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
26»Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby?
29Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli,
30a říkali by: 'Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.'
31Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
32Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
33Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

Lk 14. kapitola
Otčenáš
Úzká vstupní brána do Ježíšovy školy.
Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk14:33
Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne. Lk 18:22b
Chceš-li následovat Krista, musíš zemřít tomuto světu. Stejně, jako když zemře člověk a opouští všechno, co měl, tak i učedník před vstupem do Ježíšovy školy …More
Úzká vstupní brána do Ježíšovy školy.
Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk14:33
Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne. Lk 18:22b
Chceš-li následovat Krista, musíš zemřít tomuto světu. Stejně, jako když zemře člověk a opouští všechno, co měl, tak i učedník před vstupem do Ježíšovy školy opouští všechno, aby získal to nejcennější. Absolutní chudoba je podmínka, kterou člověk nemůže obejít.