Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.6K
pl.news
5

Franciszek: "nikt nie zbawia się sam" – i ani słowa o Zbawicielu

Franciszek weźmie udział w międzywyznaniowym spotkaniu modlitwy o pokój, które odbędzie się 20 października i będzie naśladować bezbożne spotkanie Jana Pawła II w Asyżu z 1986 roku.

Spotkanie nosi tytuł "Nikt nie zbawia się sam – pokój i braterstwo" i jest organizowane przez wspólnotę rzymską Sant'Egidio i obejmuje między innymi ekumeniczną ceremonię w Santa Maria w Bazylice Aracoeli. Następnie odbywa się spotkanie przedstawicieli różnych religii na centralnym placu Piazza del Campidoglio.

Fratelli tutti 137 pokazuje, że tytuł wydarzenia jest kłamliwy: "musimy rozwijać świadomość, że dzisiaj jesteśmy albo wszyscy razem zbawieni albo nikt nie jest zbawiony". Prawda jest taka: ci, którzy są zbawieni, są zbawieni w Chrystusie. Kropka.

#newsDxfjmhcxut

Rycerz Bożego Miłosierdzia
Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

Moja najukochańsza córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego.

Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu.

Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego jedynego Syna, jako ofiarnego Baranka, umożliwił całej …More
Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

Moja najukochańsza córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego.

Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu.

Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego jedynego Syna, jako ofiarnego Baranka, umożliwił całej ludzkości uzyskanie zbawienia i życia wiecznego.

Adam i Ewa otrzymali życie wieczne jako dar. Potem z powodu plamy grzechu i nieposłuszeństwa został im zabrany.

W związku z tym człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie, niedoskonałe, a ziemia stała się nędzną namiastką bogatej i wspaniałej ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Edenu.

Wówczas Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny obdarzył zbawieniem tych, którzy przyjęli Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, jako drogę do Jego Nowego Raju.

Tylko dzięki Mnie możecie zostać przyjęci przez Mojego Ojca.

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie.


Pamiętajcie, że jest wiele dzieci Bożych, które z powodu swojej niewiedzy, nie uznają Mnie, Zbawiciela Ludzkości. Ale dzięki Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu, Prawda zostanie im ujawniona poprzez boską interwencję.

Wszyscy ludzie są równi w oczach Mojego Ojca, który chce zjednoczyć wszystkie te dusze w Sobie. On kocha ich wszystkich.

Gdy zobaczą dowód uznają, że to Bóg Najwyższy dał im dar życia wiecznego przez Moją Ofiarę na Krzyżu. W ten sposób wszyscy będą czcić jednego Boga.

Ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was.

Teraz idź, Moja córko i spraw, aby Moje orędzia zostały przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu dziecku Bożemu.

Włącznie z poganami i tymi o sercach z kamienia.

Nie ma znaczenia czy plują na ciebie czy odmawiają słuchania, trzeba im przekazywać te orędzia.

Każdy człowiek lub ten, który wyznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, a nie chce uznać faktu, że chcę przekazać Święte Słowo Boże wszystkim religiom, nie jest prawdziwym chrześcijaninem.

Tak wielu odrzuciło te, Moje orędzia do świata, gdyż obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię łącznie z Ateistami.

Nie macie prawa sądzić, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie jesteście kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Błogosławieni jesteście i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości, Mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie Swoje dzieci.

Na was, Moi wyznawcy, spoczywa wielka odpowiedzialność ze względu na dany wam Dar Prawdy.

Waszym obowiązkiem jest rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome Mojego istnienia.

Wasz Jezus
Weronika....S
Analizując, to co się dzieje w świecie i Kościele i jak jesteśmy prowadzeni, to rzeczywiście jest to droga w zupełnie inną stronę - ku życiu na ziemi w ogólnoludzkim braterstwie.
YacentY
"Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta"
wlowoj
Sprawdziłem, bo wytłuszczony cytat jest wstrząsający. Po naszemu jest napisane: "Potrzebujemy budzić świadomość, że dziś albo wszyscy się ocalimy, albo nikt się nie ocali." Punkt 137 mówi nie o zbawieniu a o... w sumie nie wiem - ekologii, ubóstwie, rozwijaniu się