Orędzia
1.6K

6 kwietnia 2021 r Nie pozwól im oznaczyć cię mikroczipem, ponieważ zostanie to na tobie wymuszone.

Lud Boży: błogosławię was swoją wiernością Trójcy Przenajświętszej.

Dzieci Najwyższego, przyszedłem, aby was wezwać do nawrócenia.

Musisz dokonać własnego nawrócenia. Musisz sam podjąć decyzję. Sam musisz znaleźć wolę powstrzymania się od robienia tych czynów, które szkodzą twojej duszy. Musisz sam wprowadzić odpowiednie zmiany w zachowaniu i sam musisz znaleźć chęć zrobienia tego. Podobnie musisz mieć siłę woli, aby blokować negatywne myśli i okazywać posłuszeństwo. Sam musisz walczyć z opieszałością, zmęczeniem i rutyną.

Jednak w tych osobistych decyzjach ostatecznie odnajdziesz także pragnienie podążania ścieżką wiary. W każdym razie możesz również postrzegać to jako okazję, aby z miłością ofiarować swoje codzienne ciernie i wykorzystać je, aby zmniejszyć własną winę i zbliżyć się o krok do spotkania z naszym Panem i Królem Jezusem Chrystusem.

Jeśli spojrzysz nie tylko na siebie, ale także na swojego bliźniego, będziesz mógł jeszcze szybciej podążać tą drogą nawrócenia: miłość do tych, którzy cię nie kochają i nie rozumieją cię, przyniesie ci korzyść.

Nie jesteś powołany do życia wiarą poza wszystkimi innymi. Powinniście raczej dzielić się nią ze swoimi braćmi, będąc świadkami Bożej miłości; Świadkowie braterstwa, którzy starają się promować dobro wspólne. Pod opieką naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa powinniście wnosić do wspólnoty swoją wiarę, ułatwiać drogę swoim braciom, a jednocześnie wyrażać pragnienie, aby wszyscy się nawrócili.

W tej chwili poszukiwanie konwersji ma najwyższy priorytet. Tak jak woda i pożywienie są niezbędne dla ciała fizycznego, tak samo nawrócenie jest niezbędne dla organizmu duchowego (por. Dz 3,19).

Dla was, ludzkich stworzeń, nieuniknione jest, abyście spojrzeli na siebie z należytą powagą, wniknęli w głąb i uświadomili sobie aktualną rzeczywistość, którą próbujecie przed wami ukryć. W tej rzeczywistości wkrótce staniesz się celem złego ducha i dlatego musisz przygotować się na jego ataki i obelgi.

Zostałeś już ostrzeżony o nadchodzących wydarzeniach, a mimo to nie reagujesz na te ostrzeżenia z konieczną pilnością.

Wielkie mocarstwa przygotowują się do konfrontacji, której kulminacją będzie wybuch III wojny światowej. Dlatego tak ważne jest, aby zachować wewnętrzny spokój. W ten sposób powinieneś coś zmienić; będąc stworzeniami, które mają w sobie miłość Boga.

Regiony przybrzeżne świata cierpią z powodu powodzi. Ziemia się trzęsie. Całe stworzenie uznaje teraz, że to, czego się oczekuje, nadejdzie i że dzieci Boże odpowiedziały z pogardą.

Ludu Boży, pozostańcie w swoich szeregach i idźcie dalej. Stwórz mocny mur, który jest nie do pokonania i podlega Trójcy Przenajświętszej oraz macierzyńskiej opiece. Zło nie czeka, a mimo to lud Boży niestrudzenie szuka nowych wymówek, aby nie musieć spełniać próśb nieba.

Spójrz obiektywnie na przedstawioną ci rzeczywistość. Jak długo ludzkość będzie się poddawała?

Módlcie się, módlcie się za Argentynę; jego ludowi grozi niebezpieczeństwo.

Módlcie się, módlcie się za Brazylię; bardzo cierpi.

Módlcie się, módlcie się za Stany Zjednoczone, Włochy i Rosję. Wszyscy bardzo cierpią.

Jako lud Boży musicie nadal przestrzegać prawdziwej [tradycyjnej] nauki Kościoła naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Zwróć uwagę na reakcję sił natury, która jest widoczna na całym świecie.

Zamieszanie rośnie; ale musisz mieć niezachwianą wiarę. Musisz to wzmacniać, nie bądź pasywny. Nie daj się zmylić, tak jak zrobiła to reszta ludzkości. Zawsze bądź czujny, także w stosunku do siebie.

Nie pozwól im oznaczyć cię mikroczipem, ponieważ zostanie to na tobie wymuszone. Pamiętaj, że zawsze musisz być mocny i niezłomny w swojej wierze, abyś mógł otrzymać to, czego potrzebujesz i ocalić swoją duszę. Bądźcie stworzeniami dobra.

Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Święty Michał Archanioł.

Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.