Libor Halik
41.6K

2019 a dál. Chronologie 3. světové války, a až konce světa

0) Před válkou budou pravděpodobně (dle proroctví žijícího řeckého starce Elpidia a dle D. Wilkersona z r.1973) varovná zemětřesení (způsobené nejspíš vojenskými HAARPy s chemtrailsy) v Rusku, Číně, …
Manuel Gabriel
A co Velký Monarcha?
Libor Halik
Celosvětový dobrý velký monarcha je nesmysl, který si vymyslel Holzhauser. Celosvětovým monarchou dle Bible bude jen zlý Antikrist tj. Šelma z Apokalypsy. Francouzský dobrý necelosvětový monarcha, potomek sv. Ludvíka, to je pravdivé proroctví od ct. Nectoua. Jediným celosvětovým DOBRÝM monarchou králem je Ježíš Kristus, nikdo jiný. Pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel
Velkého Monarchu si Holzhauser nevymyslel, opakovali to desítky před ním i po něm, viz.:

- "Rozdrtí nepřátele křesťanství." (St. Metod, 4. století)

- "Přijde z lilií ..." (rod kapetovců, borurbonů - Francie) (staré saské proroctví)

- "Obnoví korunu lilie ..." (Sv. Caesar, 5. století)

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)

- "Jednoho dne bude nad celým Římský…More
Velkého Monarchu si Holzhauser nevymyslel, opakovali to desítky před ním i po něm, viz.:

- "Rozdrtí nepřátele křesťanství." (St. Metod, 4. století)

- "Přijde z lilií ..." (rod kapetovců, borurbonů - Francie) (staré saské proroctví)

- "Obnoví korunu lilie ..." (Sv. Caesar, 5. století)

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)

- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem vládnout jeden z francouzských králů." (Sv. Augustin, 5. století)

- "Tento princ rozšíří svou vládu nad celým světem." (Sv. Caesar, 6. století)

- "Pomůže papeži při reformaci světa." (Sv. Caesar, 6. století)

- „Království Francie je Bohem předurčeno k obraně římské Církve, která je jedinou pravou Církví Kristovou. Toto království bude jednou velké mezi všemi říšemi a svému žezlu podřídí ostatní národy. Potrvá až do konce věků. Bude vítězné a šťastné, dokud zůstane věrné římské víře. Bude však také vždy tvrdě potrestáno, kdykoli se svému poslání zpronevěří.“ (Svatý Remigius, 6.století)

- "Bude vládnout nad Agarským domem a získá Jeruzalém." (Isidor Sevilla, 7. století)

- "... král domu lilie ..." (Sv. Cataldus, 7. století)

- "Vymaže všechny hereze." (Merlin, 7. století)

- "Francouzský král obnoví pravé papežství." (Merlin, 7. století)

- "Velký Monarcha bude ve válce do svých čtyřiceti let." (Sv.Cataldus, 7 století)

- "Shromáždí velké armády a vyžene tyrany z jeho Říše." (Sv.Cataldus, 7. století)

- "Kypr, Turci a barbaři, to jsou ti, které si podmaní." (Sv.Cataldus, 7. století)

- "Po hrůzných válkách v Evropě znovu získá svatou zemi." (Telesphorus de Cozensa, 11. století)

- "Bílý květ opět zaujme trůn Francie." (Sv. Hildegarda, 12. století)

- "Zdědí korunu Fleur-de-Lis (lilie)" (biskup Ageda z 12. století)

- "... bude tím, kým se obnoví starodávná sláva Ŕímské říše."..."Bude císařem Evropy." (Aystinger, 12.století)

- "Orel (Velký Monarcha) také napadne mohamedánské země." (Sv. Brigita, 14. století)

- "Zničí židovské a mohamedánské sekty." (Sv. Brigita, 14. století)

- "Zničí mohamedánské sekty a zbytek nevěřících." (Sv. František z Paoly, 15. století)

- "Andělský papež umístí na jeho imperiální hlavu císařskou korunu." (Busto, 15. století)

- "(On a andělský papež) získají nadvládu nad celým světem." (Sv. František de Paola, 15. století)

- "Ve svém dětství bude jako svatý, ve svém mládí bude velký hříšník, pak bude zcela obrácen k Bohu a bude dělat velké pokání, jeho hříchy mu budou odpuštěny a on se stane velkým svatým." (Sv. František z Paola, 15. století)

- "Jeho meč bude hnán Božskou mocí ..." (Rudolf Gekner, 17. století)

- "Všechno obnoví." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Mocný Monarcha, který je poslán od Boha, vyvrátí každou republiku." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Velký Monarcha dobyje Blízký východ." (Pareus, 17.století)

- "Říše mohamedánů bude podmaněna (jím)." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Podmaní si k jeho Impériu muslimský svět" (Gekner, 17. století)

- "Šestý věk začne mocným Monarchou." (Ven. B. Holzhauser, 17. století)

- „Pátý věk Církve, který začal zhruba v roce 1520, skončí příchodem svatého papeže a mocného Monarchy, který je nazván „Božím pomocníkem“, protože vše obnoví [v Kristu]...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Velký Monarcha přijde, až bude katolická Církev zpustošená, pokořená a postižená mnoha herezemi...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Až bude vše zničeno válkou, až budou katolíci tvrdě utlačováni zrádnými souvěrci a heretiky, pak ruka Boží učiní úžasnou změnu, něco zjevně nemožného dle lidského chápání. Povstane udatný monarcha pomazaný Bohem. Bude katolíkem, potomkem Ludvíka IX., přesto i potomkem staré říšské německé rodiny, narozeným v exilu." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Vláda Velkého vládce se může srovnávat s vládou císaře Augusta, který se stal císařem po svém vítězství nad svými nepřáteli, čímž dal světu mír; a také s vládou Konstantina Velikého." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Velký Monarcha bude mít zvláštní pomoc od Boha a bude nepřemožitelný...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Velký Monarcha bude francouzského původu, bude mít velké čelo, velké tmavé oči, světle hnědé vlasy a orlí nos. Rozdrtí nepřátele papeže a dobyje východ. " (Pareaus,
17.století)

- "Dobří lidé budou triumfovat, až bude oznámen návrat krále." (Cure z Arsu, 19. století)

- "Jeho Svatost (andělský papež) sama navrhne nejkřesťanštějšího krále pro vládu nad Francií, která se bude utápět v krvavé revouluci." (Bl.Anna Maria Taigi, 19. století)

- "Bude se jmenovat Henry" (Bl.Kateřina Emmerichová, 19.století)
Manuel Gabriel