Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks104
vi.news

Có phải Hồng Y vừa nói về "nghĩa vụ đeo khẩu trang"

Vừad đeo khẩu trang, Hồng Y Hồng Kông John Tong Hon, 80 tuổi, vừa tuyên bố trong một tin nhắn video (bên dưới) rằng các Thánh lễ ở Hồng Kông bị đình chỉ cho đến ngày 28 tháng 2 vì coronavirus.

Tong đề nghị việc tham dự thánh lễ trực tuyến, bao gồm Thứ Tư Lễ Tro. Ngoại lệ chỉ được thực hiện cho đám tang và đám cưới đã được lên kế hoạch.

Nói tiếng Anh, ông khuyến khích mọi người vào những thời điểm khó khăn này thực hiện tình yêu Kitô giáo ngoài việc thực hiện "nghĩa vụ thánh lễ" của chúng ta - mặc dù một số người tin rằng ông thực sự nói "nghĩa vụ đeo mặt nạ."

#newsOwedwcloto