Clicks26
vi.news

Một cộng đồng tôn giáo khác bị đặt dưới quyền của Ủy viên Vatican

Bộ các Giáo hội Phương Đông đã bổ nhiệm một ủy viên cho Hội Thánh Truyền giáo Syro-Malabar (MCBS), Kerala, Ấn Độ.

Một số tôn giáo đã cáo buộc lãnh đạo "quấy rối" các thành viên và "hoãn tổng tuyển cử" một cách bất hợp pháp, mặc dù coronavirus được đưa ra như một lý do để làm như vậy.

Cha Paul Achandy, 57 tuổi, một cựu tổng quyền tiền nhiệm của Dòng Cát Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm, được bổ nhiệm làm ủy viên, UcaNews.com (17 tháng 10) viết.

Hội thánh có khoảng 500 thành viên ở Ấn Độ, Châu Phi, Châu Mỹ, Úc, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Philippines.

Không rõ lý do thực sự của các biện pháp này là gì vì quấy rối cấp dưới là một hành vi phổ biến của các cấp trên Công giáo, đặc biệt là ở Vatican.

#newsKwjxjeetzc