56:47
mk2017
2392
Niechaj króluje nad nami Chrystus ! - ks. dr Wiesław Pęski SAC. Ksiądz dr Wiesław Pęski SAC: NIECHAJ KRÓLUJE NAD NAMI CHRYSTUS !!!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Bos016
Ostro, bez owijania w cokolwiek, ale w punkt, księże Wieslawie. Super, sama prawda.