Peter(skala)
3108

Poľsko sa pripravuje na septembrové blahorečenie kardinála Wyszyńského

O necelý mesiac sa v Poľsku koná blahorečenie kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), ktorý bol prímasom krajiny a hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom. Spolu s ním …More
O necelý mesiac sa v Poľsku koná blahorečenie kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), ktorý bol prímasom krajiny a hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom. Spolu s ním bude blahorečená sestra Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), zakladateľka Kongregácie sestier františkánok služobníc Kríža. V mladosti prišla o zrak a celý život venovala službe nevidiacim.
Obrad sa uskutoční v nedeľu 12. septembra vo Varšave. Beatifikačnej svätej omši o 12.00 v Chráme Božej prozreteľnosti bude predsedať kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a pápežský legát, za účasti poľského episkopátu a kňazov zastupujúcich jednotlivé diecézy.
Pred blížiacim sa termínom slávnosti organizačný výbor oznámil, že „vzhľadom na ťažko predvídateľné scenáre vývoja pandémie Covid-19 a s tým súvisiace hygienické a zdravotné obmedzenia organizátori rozhodli, že na slávnosti sa bude možné zúčastniť len so špeciálnou vstupenkou“. Účasť sa tak obmedzí na „delegácie jednotlivých …More
Peter(skala)
Libor Halik
Můj kamarád, katolický kněz z Polska mi před pár lety vyprávěl, že kardinál Stefan Wyszyńský byl supertajným důstojníkem polské komunistické tajné bezpečnosti (obdoba československé STB) a zničil polskou církev zevnitř, ač ne navenek. Dnešní strašný stav polského episkopátu je především ovocem jeho práce.
🤔
niečo podobné dodnes tvrdia o sv.JPII. pričom vdaka nemu komunizmus …More
Libor Halik

Můj kamarád, katolický kněz z Polska mi před pár lety vyprávěl, že kardinál Stefan Wyszyńský byl supertajným důstojníkem polské komunistické tajné bezpečnosti (obdoba československé STB) a zničil polskou církev zevnitř, ač ne navenek. Dnešní strašný stav polského episkopátu je především ovocem jeho práce.

🤔

niečo podobné dodnes tvrdia o sv.JPII. pričom vdaka nemu komunizmus v Polsku sa nikdy poriadne neuchytil, vždy tam boli protesty, zato v Československu sa lachšie znormalizovali

Polsko je dosť odbojný národ, ale ako všade, aj tam pokial klerici stoja na správnej strane, tam Boh bojuje za nich.
Marieta Ria
On ako prímas poľský si veľa vytrpel od komunistov...a bol ozaj charizmatická osobnosť za éry JP II... chodievala som v tom čase do Poľska, keď začínala fungovať Solidarnosc a rúcal sa režim. Vtedy niečo až nenormálne a neuveriteľné... Nikdy som od poľských priateľov naňho nepočula krivého slova. Bol ozaj vodcom Cirkvi v Poľsku, silný človek...
Pripisovať mu na vrub terajší stav Cirkvi... u …More
On ako prímas poľský si veľa vytrpel od komunistov...a bol ozaj charizmatická osobnosť za éry JP II... chodievala som v tom čase do Poľska, keď začínala fungovať Solidarnosc a rúcal sa režim. Vtedy niečo až nenormálne a neuveriteľné... Nikdy som od poľských priateľov naňho nepočula krivého slova. Bol ozaj vodcom Cirkvi v Poľsku, silný človek...
Pripisovať mu na vrub terajší stav Cirkvi... u nás sme napríklad mali úžasného kardinála J.Ch.Korca... a teraz? Určite dnešný stav Cirkvi u nás nie je "jeho zásluhou" taký, aký je! To snáď uzná každý! Za neho by sa tu toto, čo sa dnes deje, nedialo!
Libor Halik
Můj kamarád, katolický kněz z Polska mi před pár lety vyprávěl, že kardinál Stefan Wyszyńský byl supertajným důstojníkem polské komunistické tajné bezpečnosti (obdoba československé STB) a zničil polskou církev zevnitř, ač ne navenek. Dnešní strašný stav polského episkopátu je především ovocem jeho práce.