Clicks639
pl.news
2

Kardynał Kurii chce zespolenia liturgii

Ekumeniczny kardynał Kurt Koch ma nadzieję, że w przyszłości będzie istniała tylko "jedna" forma obrządku rzymskiego.

W czerwcowym numerze niemieckiego Herder-Korrespondenz powiedział, że Novus Ordo i Obrządek Rzymski nie mogą na dłuższą metę współistnieć jako "dwie formy", ponieważ – według niego – Eucharystia jest "centralną celebracją jedności Kościoła".

Jednak, dodał Koch, nie może ona mieć tego znaczenia, jeśli są o nią "spory i kłótnie". Tak więc, zamiast dwóch różnych form, w przyszłości potrzebna jest "jedna forma jako synteza", uważa Koch.

Jego idei zaprzecza fakt, że Novus Ordo, ustanowiony w Mszale Pawła VI, nigdy nie został powszechnie przyjęty, bo każdy kapłan robi z nim, co uważa.

Dlatego też Novus Ordo będzie kontynuowany na drodze sekularyzacji aż do jego całkowitego rozwiązania, podczas gdy niezmienny ryt trydencki pozostanie.

Grafika: © Joseph Shaw, CC BY-NC-ND, #newsOycnpgfkjk
Z_Darek
Ale synteza z czym?
Z_Darek
Jeśli NOM z rytem rzymskim to się nie da. Natomiast posoborowy katolicyzm z protestantyzmem, to chyba już synteza się dokonała, co prawda na razie na szczytach władzy, lud się jeszcze gdzie nie gdzie opiera, ale to już "pusillus grex" - małe stadko.