Clicks197

Odpadlíctvo Benedikta XVI. a Františka v mešite

Ján Pavol II., Benedikt XVI. a František navštívili mešitu i synagógu počas ich antipontifikátov. Mnohí falošní tradicionalisti obhajovali alebo obhajujú antipápeža Benedikta XVI. za pápeža. Čím sa však odlišuje od Františka? Však hlásal také isté herézy ako František. Bol modernista a heretik a plne podporoval heretický II. vatikánsky koncil vrátane jeho heréz. Dokonca "blahorečil" arcibludára Jána Pavla II., ktorého František "kanonizoval".

Ale teraz bližšie k iba jednému z mnohých činov odpadlíctva Benedikta XVI. a Františka - návšteva mešity a modlenie sa v nej. Benedikt XVI. si 30.11.2006 vyzul topánky a modlil ako moslim smerom k Mekke v moslimskom modlitebnom postoji, postoji pokoja (gesto pokoja), čo je moslimské modlitebné gesto, kedy si človek prekríži ruky (viď obrázok Benedikta XVI.). Týmto nesmierne škandalóznym činom odpadlíctva nasledoval Benedikt XVI. "príklad" hereziarcha Jána Pavla II., ktorý navštívil Umajjovskú mešitu 6. mája 2001 (tiež si vyzul topánky, aby si poctil modlárske miesto).

A čo urobil František? Urobil to isté čo Benedikt XVI. V sobotu 29.11.2014 si František vyzul topánky a modlil sa smerom k Mekke po boku muftiho. Toto nebola jeho jediná návšteva mešity.

Je teda medzi Benediktom XVI. a Františkom nejaký zásadný rozdiel? Nie. Obaja sú heretickí odpadlíci, ktorí nemajú katolícku vieru ani len zďaleka.

Ale vlastne je tu rozdiel! Benedikt XVI. si v mešite prekrížil ruky v "postoji pokoja" a František nie.

Benedikt XVI. aj František sú obaja heretici slovom i skutkom. Na oboch sa vzťahujú nasledovné slová sv. Tomáša Akvinského:

Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická, Časť I-II, 103. otázka, 4. odpoveď: „Všetky obrady sú vyznaniami viery, v ktorých spočíva vnútorné uctievanie Boha. Nuž človek môže urobiť vyznanie jeho vnútornej viery skutkami, ako aj slovami: a v každom vyznaní, ak spraví falošné vyznanie, smrteľne hreší.“

Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická, Časť II, 12. otázka, 1. odpoveď, 2. námietka: „...ak by ktokoľvek... uctieval pri hrobke Mahometa, bol by považovaný za odpadlíka.“


Heretik nemôže byť pápežom: vatikankatolicky.com/…co-heretik-nemoze-byt-papezom/
Public domain