Clicks93
nl.news

Kardinaal Marx voegt "een leugen" toe - aartsbisschop Chaput

Aartsbisschop Charles Chaput uitte kritiek op Kardinaal Marx van München en zijn bondgenoten die van plan zijn de protestantse communie "toe te staan".

Chapoet schrijft op FirstThings.com (23 mei) dat het "een leugen" is om "een leugen in te voegen in het meest plechtige moment van iemands ontmoeting met Jezus in de Eucharistie".

De protestantse communie zegt: 'Ik ben in gemeenschap met deze gemeenschap,' als men aantoonbaar niet in gemeenschap is met die gemeenschap.

Chaput argumenteert in zes punten tegen de protestantse communie,

1. Het veranderen van de voorwaarden voor het ontvangen van de communie herdefinieert wie en wat de Kerk is.
2. De protestantse communie leidt tot de communie voor alle niet-katholieken.
3. De protestantse communie neemt de protestantse opvatting over dat het voldoende is om gedoopt te worden en in Christus te geloven - zonder in de Heilige Ordinatie te geloven.
4. De protestantse communie houdt in dat protestanten vermoedelijk niet naar de biecht hoeven te gaan als voorbereiding op het ontvangen van de communie.
5. Als het onderricht van de Kerk in dit geval genegeerd kan worden, kan over elk onderricht opnieuw onderhandeld worden.
6. De protestantse communie misleidt de gelovigen omdat de verschillen tussen de Kerk en de protestanten verborgen zijn.

Afbeelding: Charles Chaput, © HazteOir.org, CC BY-SA, #newsGamikqbwkt