23:30
Jiří Beran: Podařilo se zaregistrovat lék s účinnou látkou inosin pranobex zkopírováno z YouTube ze skupiny Inovace Republiky z 15.3.2022 Jak proběhla registrace léku v Indii? Jak se podařilo registr…More
Jiří Beran: Podařilo se zaregistrovat lék s účinnou látkou inosin pranobex
zkopírováno z YouTube ze skupiny Inovace Republiky z 15.3.2022
Jak proběhla registrace léku v Indii? Jak se podařilo registrovat lék s účinnou látkou inosin pranobex? Kam zmizel náš strach? Jaká je nyní atmosféra ve společnosti? Jaký je názor na současný konflikt? Jak bychom měli hledat řešení? O čem je potřeba hovořit? Proč vznikla Charta 2022? 👉V dalších rozhovorech v rámci 💫🇨🇿 Inovace Republiky se budeme věnovat zpětné vazbě na poslední dva roky, ale také aktuálním celospolečenským tématům polarizace společnosti, bezpečnosti, vlivu médií a ekonomiky. V jednotlivých obsahových pilířích veřejné sféry, ekonomiky a kultury se budeme věnovat tématu "vize z krize". Podpořte přípravu rozhovorů Inovace Republiky a přípravy video obsahu "vize z krize". Číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište “DAR”. "Ve druhém nejlidnatějším státě světa v Indii se podařilo zaregistrovat lék pro léčbu pro středně těžkého a lehkého covidu, který má stejně účinnou látku jako má lék, za který jsem dostal tady v České Republice bludný balvan tedy inosin pranobex. Ukázalo se, že ve dvojitě slepé placebem kontrolované studii u více než jak 400 dobrovolníků je tento lék schopen během prvního týdne snížit statisticky významně více klinické příznaky než-li u lidí, kteří měli placebo. Z tohoto důvodu jsem byl nyní opakovaně kontaktován, zda bych na toto téma nepřednesl přednášky, což mě velice těší. Pro tento lék jsem byl v České Republice dehonestován, tak jsem rád, že na jiném kontinentu byl tento lék zaregistrován pro léčbu covidu," říká v rozhovoru epidemiolog a vakcinolog Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. je český epidemiolog a vakcinolog. V dubnu 2002 se stal ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Založil a v letech 2002–2008 vedl obdobné centrum při Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V roce 2004 se stal vedoucím Samostatného výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. V roce 1994 se začal zabývat vývojem očkovacích látek, zejména proti chřipce, lymeské borelióze nebo klíšťové meningoencefalitidě, virové hepatitidě A, břišnímu tyfu a virové hepatitidě B. Od roku 1997 se zabývá problematikou cestovního lékařství, ve Společnosti infekčního lékařství ČSL JEP byl zvolen předsedou Sekce tropického a cestovního lékařství, jímž zůstal do roku 2005. Působil také jako zástupce České republiky ve Federaci evropských společností tropického lékařství. V roce 2000 se začal více zabývat i problematikou zvlášť virulentních nákaz, jako je ebola, horečka lassa či antrax. Celkem asi pět let pobýval v tropických oblastech. V této oblasti působil do roku 2006 jako zástupce České republiky v programu ENIVD (European Network for the Diagnostics of Imported Viral Diseases). V roce 2020 se nakazil novým typem koronaviru a prodělal onemocnění covidem-19. Publikoval pak, že sebe i svého syna léčil pomocí léku Isoprinosin (inosin pranobex). * * * Inovace Republiky - představujeme novou sérii rozhovorů s příběhy a inspirací v oblasti Kultury a prostředí svobodného rozvoje. Věnujeme se oblasti kultury z pohledu vnitřní i vnější svobody člověka, komunity či celého národa. V této části rozhovorů (playlistu) postupně hovoříme o různých oblastech kulturního života, umění, autorské tvorby, tvůrčích procesech včetně svobodné vědy, ale také svobodě v médiích či duchovních aspektech života. Kultura je živnou půdou naší země a tvoří ducha každého národa. Vycházíme z toho, že svoboda ve vzdělávání, médiích, vědě a umění je klíčová pro rozvoj jednotlivce i celé komunity země. V rozhovorech proto zcela přirozeně nalézáme mnoho praktických témat k další veřejné diskuzi. Zároveň rozhovory otevíráme další otázky a témata, kterým se budeme detailněji věnovat v následujících rozhovorech i dalších sériích rozhovorů jako je Veřejná sféra a Ekonomika (playlistech) zde i na dalších sociálních sítích a vzájemně na jednotlivé témata a rozhovory odkazovat. Další rozhovory z prostředí kultury, veřejné sféry a ekonomiky naleznete na kanálech a sítích Inovace Republiky.