Clicks593
Orędzia

23 grudnia 2020 r Ludzkość zmierza prosto w przepaść bo stała się głucha i ślepa z własnej woli.

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca: Błogosławię wszystkie Moje dzieci i proszę was, abyście towarzyszyli Mnie i Świętemu Józefowi do żłóbka, aby tam oddawać cześć Mojemu Synowi.

Chciałabym, aby każde serce stało się żłóbkiem dla mojego syna. Tam ma otrzymać rozgrzewający płaszcz, którego potrzebuje, a słomka, którą okrywa Boskie Dzieciątko, powinna być miękka jak jedwab.

Mam też nadzieję, że każdy z was zamieni swoją obojętność w miłość. „Dajcie, a będzie wam dane”.

Umiarkuj swoje złe nawyki, głupie myśli i postawy, które prowadzą cię na manowce. Od tego momentu, z własnej woli, wejdź w kokon dobroci, dobrych manier i dobrych nawyków, aby następnie wyłonił się najbardziej promienny duch, który wywyższa cię i uwalnia od szaleństwa. Wszystkie te uczucia mają być altruistyczne. To, czego ani złodziej nie może ukraść, ani ćma nie może zjeść, to ukryty skarb zwany miłością, dzieci. Żywa i pulsująca miłość Boga w każdym stworzeniu ludzkim.

Twoja lampa musi być zawsze jasno oświetlona i musisz ją dobrze utrzymywać, abyś mógł ją otworzyć mojemu synowi, kiedy przychodzi i cię wzywa.

Moje biedne dzieci, które zatruwają swoje serca i serca innych, ponieważ nie chcą wierzyć! W czasach próby będą odczuwać wielki ciężar nieufności i bólu wynikającego z braku docenienia i nie podążania ścieżką do dobra.

Każdy z was jest arcydziełem. Koniecznie musisz ponownie odkryć w sobie ślady Boga i nawrócić się. Musisz być niezwykle pokorny, hojny i dobry; musisz kochać swojego bliźniego i po prostu być w swoim istnieniu. Ponieważ nie ten, kto jest najinteligentniejszy lub ma największą wiedzę, odkryje w sobie te ślady Boga i osiągnie duchowe wyżyny - ale pokorny i prosty w sercu.

Kto nie szuka mojego Syna z pełnym przekonaniem, jego gałęzie zostaną odcięte, a korzenie wyrwane. Zostanie ponownie zasiana, aby mogła rozkwitnąć z nową siłą, głodna, by naprawdę odnalazła mojego syna.

To pokolenie gasiło pragnienie ohydną wodą. Jest skażona fałszywymi ideologiami i bluźnierstwami, wlano do niej świętokradztwo i niewinną krew. Usunięto przykazania i sakramenty i podjęto próby rozpuszczenia Boskiego atramentu w wodzie. Ale te atramenty są podszeptami Ducha Bożego zawartymi w nauczaniu Kościoła Mojego Syna.

Proszę was, abyście stali się częścią Świętej Reszty i jako część tej wiernej resztki zawsze powinniście być czcicielami Mojego Syna; w duchu i prawdzie. Nie chcę, żebyś Mnie kochał bardziej niż Mojego Syna.

Ludzkość wzdycha w przeszłość, ale nie myśli o tym, dokąd zmierza. Ludzkość stała się głucha i ślepa z własnej woli i zmierza prosto w przepaść.

W obliczu tego wybuchu obelg przeciwko Mojemu Boskiemu Dziecku, wzywam was do zadośćuczynienia triduum poświęconym Mojemu Boskiemu Synowi; od 26 grudnia do 28 grudnia.

Orędzie Najświętszej Maryi Panny do ukochanej córki Luz de Maria.