hawaii
22.5K
Młot na posoborowe
PORADNIK jak rozpoznać ŻYDA www.youtube.com/watch
anawa1936
Ostra ale prawdziwa ocena. Wiele nowych informacji. Ogólnie można wyciągnąć nie nowy wniosek że PiS = PO.