Clicks13
lt.news

54 metų vyskupijos vyskupas atsistatydino po šešių mėnesių

Pranciškus priėmė Tainano vyskupo Johno Lee Juo-wango (54 m.), Taivanas, kuris pradėjo eiti pareigas sausio 1 d., atsistatydinimą.

Laiške Lee rašė, kad turi „rimtų psichologinių ir fizinių problemų“ ir kad palikęs kabinetą jis galėtų gydytis.

Jis paminėjo, kad vyskupija susiduria su evangelizacijos problemomis tarp šeimų ir jaunimo. Lee sakė, kad dabar jis geriau supranta šventojo Pauliaus žodžius: „Neprisitaikykite prie šio amžiaus“ (Rom 12, 2) ir kad jis meldžiasi už kunigus, „kurie patiria spaudimą“.

Lee į Taivaną atvyko 1950 m. kaip vargingų ir daugiavaikių pabėgėlių sūnus. Todėl jis buvo patikėtas Lee šeimai iš to paties kaimo. Kai šiai šeimai kilo daug sunkumų, jį įvaikino Huango šeima.

Tainano vyskupija apima teritoriją, kurioje gyvena beveik 2 milijonai žmonių, iš kurių tik 7500 yra katalikai. Atsižvelgiant į šį mažą skaičių ir Lee kilmę, jis greičiausiai buvo Pranciškaus būsimųjų kardinolų sąraše.

#newsRkbwzlmrot