Jana V
To je tak strašně děsivé kam jsme se to dostali.