Na Poslednej večeri

Umývání nohou. Povstali teď od večeře a zatím co si oblékali zase svoje šaty a upravovali jako to dělávali vždy při obvyklé slavnostní modlitbě, vstoupil dovnitř správce hostiny se dvěma sluhy, …More
Umývání nohou.
Povstali teď od večeře a zatím co si oblékali zase svoje
šaty a upravovali jako to dělávali vždy při obvyklé
slavnostní modlitbě, vstoupil dovnitř správce hostiny se
dvěma sluhy, aby uklidili stůl po velikonoční hostině a aby
také lehátka odsunuli ze středu stranou. Když se to všechno
stalo, uložil mu Ježíš, aby dal přinést do předsíně vodu a
nato on se služebníky opustil sál. Ježíš teď stál uprostřed mezi apoštoly a mluvil k nim slavnostně hodnou dobu. Já jsem ale toho už slyšela tolik a až dosud toho viděla, že mně to už více není možné udat bezpečně námět Ježíšovu učení. Vzpomínám si, že Ježíš mluvil o svém království, o svém návratu k Otci a jak on jim chce napřed ještě zanechat všechno to, co má. Nato také učil o pokání, o poznání a vyznání viny, o lítosti a o očištění. Cítila jsem ale, že toto mělo vztah k umývání nohou a spatřila jsem, že všichni svoje hříchy poznali a olitovali - mimo Jidáše. Tato řeč byla dlouhá a slavnostní. Když jí dokončil vyslal Ježíš Jana a …More
KláraMarie
to jsou velmi velmi cenné vhledy. Pro ty, kdo jsou ochotni věřit.