Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

I otvoril som Jeho Večné Slovo, ... a hovorím Pánovi Večnej Láske...

Laudetur Iesus Christus.

I otvoril som Jeho Večné Slovo, ... a hovorím Pánovi Večnej Láske...

"Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi."
( Psalmus 57,10 )

A Pán mi ukázal a odpovedal...

"Kňazov opojím hojnosťou
a môj ľud sa nasýti mojimi darmi.“
( Jerem. 31,14 )

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Modlime sa milovaní, za všetkých kňazov malého zbytku Katolíckej Cirkvi, skutočnej Kristovej nevesty, zjednotenej s Benediktom XVI.,

Modlime sa aj za kňazov, ktorí stále slepo, alebo zo strachu zotrvávajú v apostáze v zjednotení s antipápežom a tým vedú im duše zverené do rúk Antikrista, aby sa vrátili na správnu cestu a do Kristovej Cirkvi, preč z múrov a prázdnych chrámov, ktorým vďaka Jorge Maria Bergogliovi a Cirkevnému slobodomurárstvu, tej Zemskej šelme vládne teraz satan.

Lebo radšej vziať kríž utrpenia a nasledovať Veľkňaza, ako piť Satanov jed.

⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.