Otčenáš
2560
Učeník Pánov
Od koho sa učí vojak,ktorý sa stal kresťanom, že nesmie zabiť, keď môže iba raniť a tak vyradiť útočníka, nesmie byť krutý,že nesmie bojovať pre korisť, že nesmie znásilňovať ženy? Veď toto všetko robia jeho druhovia-nekresťania. Kresťan vojak sa to učí od Ježiša. Lebo je Jeho učeníkom a tieto skutky o tom svedčia.
Otčenáš
Jako se stal z pronásledovatele učedníků Cesty Saula apoštol Pavel, stal se ze setníka římského vojska Kornélia episkopos (biskup). Nepředstavitelně veliké je milosrdenství Boží.
Žádný učedník Pána Ježíše Krista nemůže být současně vojákem. Je to jasné každému, kdo přijal Ježíšova ducha, kdo se stal jeho učedníkem. Učedník Páně cele souzní s učením svého Pána.

Z učení Pána Ježíše Krista (Horské …More
Jako se stal z pronásledovatele učedníků Cesty Saula apoštol Pavel, stal se ze setníka římského vojska Kornélia episkopos (biskup). Nepředstavitelně veliké je milosrdenství Boží.
Žádný učedník Pána Ježíše Krista nemůže být současně vojákem. Je to jasné každému, kdo přijal Ježíšova ducha, kdo se stal jeho učedníkem. Učedník Páně cele souzní s učením svého Pána.

Z učení Pána Ježíše Krista (Horské kázání)
21Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: Nezabiješ; a když někdo zabije, bude se za to zodpovídat soudu.
22Já vám však říkám: Kdokoli se hněvá na svého bratra, bude se za to zodpovídat soudu; ale řekne-li svému bratru: ‘Hlupáku!’, bude se za to zodpovídat veleradě; a řekne-li mu: ‘Odpadlíku!’, bude se za to zodpovídat v pekelném ohni.
Mt 5:21-22

Pokyny apoštola Pavla učedníkům v Římě
8Nebuďte nikomu nic dlužni, ledaže vzájemnou lásku. Neboť ten, kdo miluje druhého člověka, naplnil tím zákon.
9Předpis: nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nebudeš dychtit a všechny ostatní jsou totiž shrnuty v tomto slově: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. 10Milosrdná láska bližnímu nijak neubližuje. Tato láska je tedy Zákon ve své plnosti.
11Už proto, že víte, v jakém okamžiku žijeme. Už nadešla hodina, abyste se vytrhli ze spánku; spása je nám nyní blíže než v době, kdy jsme uvěřili.
12Noc pokročila. Nastal den. Nechme být skutky temnoty a odějme se zbrojí světla.
13Jak se sluší za dne, chovejme se důstojně: žádné hodování ani hýření, žádná chlípnost ani prostopášnost, žádné hádky ani žárlivosti.
14Ale odějte se Pánem Ježíšem Kristem a nestarejte se o tělo uspokojováním jeho žádostí.
R 13:8-14