Clicks128
ľubica
2
Skutočný otec je ten, ktorý napomína a volá k čistote - svätosti... - homília zo Sv. Liturgie 8.7.2017 TOTO MALO ZAZNIEŤ NA SLÁVNOSŤ sv. CYRILA a METODA 5. júla 2017 v Nitre.... Tak ako naši vierozv…More
Skutočný otec je ten, ktorý napomína a volá k čistote - svätosti... - homília zo Sv. Liturgie 8.7.2017

TOTO MALO ZAZNIEŤ NA SLÁVNOSŤ sv. CYRILA a METODA 5. júla 2017 v Nitre....
Tak ako naši vierozvestci boli ozajstnými otcami, ktorý predtým ako nás priviedli k pravej viere, si dali tú námahu pripraviť pre náš národ písmo-hlaholiku a preklad Evanjelia a liturgických kníh...tak by mal každý duchovný otec byť pohotový a pre svoje stádo pripraviť pašu... šťavnatú, výdatnú, liečivú....samozrejme v duchovnom slova zmysle - teda v pravde, odvážne a vo viere, že napomínaním a výzvou k svätosti, koná najlepšie Božiu vôľu.....
Tento duchovný otec splnil úlohu napomínača, hovoril jasne, pravdivo, bez okolkov, veriaci to hneď pocíti, že je to dobrý pastier... ktorý nepasie seba...ale záleží mu na ovciach

Homília zaznela v sobotu 8.7.2017 večer na radiu Lumen o 18 h , celá gréckokatolícka liturgia bola z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach a celebroval ju kpt. Mgr. Peter Nižník, väzenský kaplán ÚVV a ÚVTOS v Košiciach Je to v archíve Lumenu pod E - Emauzy
www.lumen.sk/relacie/modlitba/emauzy.html

Nedá sa to vonkoncom s tou kázňou od Mons. Tencera porovnať! Aspoň vidieť rozdiel v pastieroch, komu záleží na ovciach...., kto je pravdivý a odvážny! Otázny ostáva fakt, že Bohu budeme skladať účty a tento biskup z Islandu to bude mať sťažené, pretože mohol napomenúť, mohol povzbudiť, mohol vyzvať k odvahe...a .....
5. 7.2017 Nitra - modernizmus v priamom prenose na štátny sviatok!!!

Obnovenie sľubov/ krstných, manželských, rehoľných alebo ich aktualizácia???

Vrelá vďaka patrí českosko 🤗 , ktorý mi pomohol technicky.
ľubica