Clicks170
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego?

62. Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego?

Przez opowiadanie o „sześciu dniach" stwarzania Pismo Święte pozwala poznać wartość stworzenia i jego przeznaczenie dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własną dobroć i doskonałość, własne prawa i własne miejsce we wszechświecie.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf