Bos016
2424
Bos016
Święty Stanisławie, wielki duchem i czystym sercem, proszę Cię za wszystkich młodych, dziś często okłamywanych, zwodzonych
i zniewalanych mirażami świata materialistycznej wygody, bogactwa
i hedoniztycznej przyjemności.
Wyproś ich sercom pragnienie Boga,
wiarę żywą i życie w prawdzie.
Duchu Święty, ogarnij swoim światłem serca młodych, aby uwierzyli Słowom Jezusa :
"Błogosławieni czystego serca …
More
Święty Stanisławie, wielki duchem i czystym sercem, proszę Cię za wszystkich młodych, dziś często okłamywanych, zwodzonych
i zniewalanych mirażami świata materialistycznej wygody, bogactwa
i hedoniztycznej przyjemności.
Wyproś ich sercom pragnienie Boga,
wiarę żywą i życie w prawdzie.

Duchu Święty, ogarnij swoim światłem serca młodych, aby uwierzyli Słowom Jezusa :

"Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą".

Otwórz ich oczy, uszy i serca na piękno życia według Ewangelii.
Amen.