Clicks747
Varovanie

BEZ OBRÁCENÍ NEBUDETE SCHOPNI SPASIT SVÉ DUŠE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako velitel nebeských vojsk vás vyzývám, abyste se zaslíbili naší Královně a Bolestiplné Matce.
Každé lidské stvoření je projevem božské lásky a Mateřské lásky. Naše Královna a Matka vás volá, aby vás přivedla ke svému Synu, který se vydal na kříži jako pokorný Beránek za hříchy lidstva.
Naše Královna a Matka neodpočívá:
Neustále vás vyzývá a nabádá k obrácení, k modlitbě, k pokání.
Litovali jste svých špatných skutků a jednání, abyste kajícně vykročili na cestu ke spáse?
Jsou lidé, kteří jsou stále lhostejní k tomu, co vidí před svýma očima. Chtějí ignorovat pravdu této chvíle, aby nepřemýšleli a nezměnili svůj život. Oklamaná stvoření! Bez změny života, bez touhy a ochoty obrátit se, nebudou schopni spasit své duše.
Plameny pekla jsou strašná muka a naše Královna a Matka trpí neposlušností lidského stvoření.
V TENTO DEN ODČIŇME UTRPENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Bez ztráty času, napravte to, napravte to...
Než bude příliš pozdě.


Modlete se, modlete se za Francii: je v nebezpečí.
Modlete se, modlete se, hora svaté Heleny přinese neštěstí, modlete se.

Modlete se, modlete se, Turecko potřebuje konverzi, způsobí lidstvu bolest.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, připravujte se duchovně, buďte bratrští, ochraňujte se navzájem, zachovávejte přikázání a zkoumejte je.
BUĎTE POKOJEM, který lidstvo nemá...
BUĎTE POŽEHNÁNÍM, které lidstvo nenabízí...
DODRŽUJTE VŠE, co vám předávám z Boží vůle.

Kéž je ve vás pokoj nástrojem k přemáhání zla.
Nebojte se, nebe vás vždy ochrání, nebojte se.
Žehnám vám, bráním vás před vším zlým.
Uctívejte Bolestiplnou Královnu a Matku.
Svatý Michael Archanděl

poselstvi-zbytku.org/html1/1715.html