Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.7K
mkatana
10
Święty Józef. www.youtube.com/watchMore
Święty Józef.

www.youtube.com/watch
MARES
🙏 🙏 🙏
MARES
👏 👏 👏
One more comment from MARES
MARES
👍 👍 👍
mkatana
Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi.

Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu

najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej

pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa.

Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i

grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce,

w objęciu których tak miłośnie biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus.
O święty Józefie,…
More
Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi.

Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu

najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej

pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa.

Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i

grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce,

w objęciu których tak miłośnie biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus.
O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce,
uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie
się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali
je ogień miłości Bożej, zmiękczy, przemieni i ukształtuje na wzór

Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa.
Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Przeczystej Matce,
aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło

i kochało Jezusa i Niepokalaną Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło

Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków.
Amen.
mkatana
Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa
(Do prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Przeczyste Serc…
More
Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa
(Do prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Przeczyste Serce świętego Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,
Przeczyste Serce świętego Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,
Przeczyste Serce świętego Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,
Przeczyste Serce świętego Józefa, napełnione Łaskami,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Lilio pokory,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Mieszkanie wielu cnót,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Wzorze czystości i posłuszeństwa, Przeczyste Serce świętego Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Sługo wierny i mądry,
Przeczyste Serce świętego Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Filarze Prawdy,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Filarze Świętej Matki Kościoła,
Przeczyste Serce świętego Józefa, pełne Opiekuńczości,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Słodyczy Miłości,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Ucieczko w przeciwnościach,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Pociecho zatroskanych,
Przeczyste Serce świętego Józefa, nadziejo wątpiących,
Przeczyste Serce świętego Józefa, pogromco złych duchów,
Przeczyste Serce świętego Józefa, w pokorze najgłębsze,
Przeczyste Serce świętego Józefa, w bogobojności najwyższe,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.
W. W czystości archanielskiej jak kwiat lilii.

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O Przeczyste Serce Józefa, Serce Najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego Łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i Miłości.
O, Serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.
urielrafael
mkatana 2014-03-10 12:34:09
Nabożeństwo do św. Józefa przyzywa jego pomocy i
obrony w czasach ostatecznej próby. Św. Józef pomaga
zjednoczyć się z Kościołem prześladowanym i walczącym;
sprostał próbom, którym był poddany; jest wzorem do naśladowania.
.....................................................................................................................
👍
mkatana
Nabożeństwo do św. Józefa przyzywa jego pomocy i
obrony w czasach ostatecznej próby. Św. Józef pomaga
zjednoczyć się z Kościołem prześladowanym i walczącym;
sprostał próbom, którym był poddany; jest wzorem do naśladowania.
mkatana
5 luty 2014 Pierwsza środa miesiąca

MATKA BOŻA:
«Pisz, człowiecze!
Pozdrawiam was, moje kochane dzieci, Przychodzę do was z polecenia Ojca Niebieskiego w pierwszą środę miesiąca, aby rozpalić wasze serca miłością i nabożeństwem do mojego Oblubieńca, Józefa. To jest jego czas, w którym Bóg pragnie ukazać całemu Kościołowi jego wstawiennictwo, a także szczególną pomoc i obronę. Wzywajcie jego …More
5 luty 2014 Pierwsza środa miesiąca

MATKA BOŻA:
«Pisz, człowiecze!
Pozdrawiam was, moje kochane dzieci, Przychodzę do was z polecenia Ojca Niebieskiego w pierwszą środę miesiąca, aby rozpalić wasze serca miłością i nabożeństwem do mojego Oblubieńca, Józefa. To jest jego czas, w którym Bóg pragnie ukazać całemu Kościołowi jego wstawiennictwo, a także szczególną pomoc i obronę. Wzywajcie jego orędownictwa i uczcie się od niego wiary i zaufania Bogu we wszystkich przeciwnościach i doświadczeniach. Pokochajcie świętego Józefa i poświęćcie się jego Przeczystemu Sercu. Rozszerzajcie nabożeństwo do jego Przeczystego Serca, które obdarzone zostało mądrością i sprawiedliwością.
Z tą prośbą zwracam się szczególnie do wszystkich moich dzieci, poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu. Gdy w testamencie krzyża, Mój Boski Syn powierzył was wszystkich mojej matczynej opiece i kiedy wypełniła się biblijna zapowiedź Królowej-Matki [1], stałam się waszą szczególną Orędowniczką przed królewskim tronem Mojego Boskiego Syna. Byłam zjednoczona w szczególny sposób – poprzez działanie Ducha Świętego – z Boskim Synem w Jego pierwszym przyjściu; tak też jestem z Nim zjednoczona w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Podobnie Józef, który przez wiarę przyjął tajemnicę Wcielenia oraz Narodzenia Boskiego Syna, przygotowuje Kościół i moje potomstwo na objawienie Jego Chwały. Ukazanie roli Józefa i Jego wstawiennictwa przygotował Bóg na czas ostatecznej próby – aby przyszedł z pomocą Kościołowi na pustyni. W tej trudnej godzinie w historii ludzkości, kiedy z coraz większą tęsknotą słychać wołanie Ducha i Oblubienicy o przyjście Mojego Boskiego Syna w Chwale [2], potrzeba jest gotowości, zaufania oraz wiary, które okazał Józef w odpowiedzi na wezwanie i powołanie Boże.
W obecnej chwili, moje kochane dzieci, Józef pojawia się wśród was jako wzór do naśladowania, aby stawać w obronie Kościoła, którego Głową jest Mój Boski Syn. Niesie on pomoc i swe wstawiennictwo szczególnie tym, którzy zdecydowanie jednoczą się z Kościołem prześladowanym i walczącym. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest świadectwo dla obrony czci i godności Mojego Syna, przychodzi Józef ze swą szczególną pomocą. Musicie tylko wzywać jego wstawiennictwa. Mój Syn nie odmówi mu niczego, ani tym wszystkim, którzy szerzą nabożeństwo do Jego przybranego ojca na ziemi i którzy poświęcili się jego opiece.
Moje kochane dzieci, jestem Matką Kościoła, którego Opiekunem i Patronem jest Józef. W ten sposób Bóg pragnie ukazać, że Kościół odnawia się w naśladowaniu ducha Nazaretu, w ciszy oraz pełnym szacunku do Boskiego Syna! Moje Niepokalane Serce wprowadza was na drogę zjednoczenia z Boskim Sercem Mojego Syna, natomiast Przeczyste Serce Józefa uczy głębokiej, oddanej służby w wyznawaniu wiary oraz zaufania wobec Woli Bożej, Jego prób i doświadczeń, a przede wszystkim - obrony Boskiego Syna i Jego Kościoła. Zaufajcie mu, moje kochane ziemskie dzieci.
Gdy święty Józef, moje drogie dzieci, został w szczególny sposób poddany próbie i doświadczeniu przed pierwszym przyjściem Boskiego Syna, tak i teraz, w obecnym adwentowym czasie Kościoła, staje przed wami, jako wzór do naśladowania w posłuszeństwie oraz wierze. To właśnie jest czas, aby Święta Matka Kościół wzywała jego pomocy i orędownictwa.
Dlatego proszę was, moje kochane dzieci, oddajcie mu i poświęćcie wasze serca, aby duch Nazaretu ogarnął je prawdziwym darem jedności, miłości oraz Bożego prowadzenia.
Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.«
___________________
[1] por. 1 Krl 2,19 : Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce.
[2] por. Ap.22,17 : A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Nabożeństwo do św. Józefa przyzywa jego pomocy i obrony w czasach ostatecznej próby. Św. Józef pomaga zjednoczyć się z Kościołem prześladowanym i walczącym; sprostał próbom, którym był poddany; jest wzorem do naśladowania.
One more comment from mkatana
mkatana
Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie

– czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku
Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie.

Modlitwa

Święty …
More
Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie

– czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku
Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie.

Modlitwa

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką oni żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia i hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię, dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę łaskę… (tu wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu. O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze naszZdrowaś MaryjoChwała Ojcu

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… dla NN…