"Tajemnicze choroby" - niekorzystny wpływ promieniowania, w tym "5G"

Problemy ze snem, zmęczenie, niewyraźne widzenie, problemy z koncentracją, niepokój i bardzo wysokie ciśnienie krwi...

77-letnia kobieta z objawami wrażliwości elektromagnetycznej mieszka w mieszkaniu o wysokim poziomie RF-EMF...

Ostatnio inna grupa ekspertów doszła do wniosku, że "syndrom Hawany” jest prawdopodobnie spowodowany ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne, chociaż dokładne źródło/źródła wciąż nie są znane (patrz 1 , 2 , 3 , 4 ). Typowe źródła promieniowania elektromagnetycznego obejmują urządzenia i infrastrukturę Bluetooth , „inteligentne” i bezprzewodowe, tj. urządzenia śledzące aktywność i inne urządzenia do noszenia (patrz 1 , 2 ), telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, wieże i anteny komórkowe , „inteligentne” bezprzewodowe urządzenia domowe, Wi- Routery i nadajniki Fi, bezprzewodowe systemy bezpieczeństwa, narzędzia „Inteligentne” liczniki, gogle wirtualnej rzeczywistości (VR), 5G , itp. Pojazdy elektryczne (EV) i pojazdy hybrydowe (patrz 1 , 2 , 3 , 4 ) oraz ładowarki EV również emitują wysoki poziom promieniowania. Kiedy ludzie, którzy nie są amerykańskimi dyplomatami (lub członkami ich rodzin) doświadczają objawów podobnych do "zespołu Havana" i obrażeń spowodowanych narażeniem na promieniowanie, jest to często określane jako choroba mikrofalowa , choroba popromienna, wrażliwość elektromagnetyczna (ES) i/lub nadwrażliwość elektromagnetyczna (EHS) . .

W październiku 2021 r. prezydent Biden podpisał ustawę o pomocy ofiarom „syndromu hawańskiego”. Jednak wydaje się, że Amerykanie, którzy nie są dyplomatami (ani członkami ich rodzin) cierpiącymi na objawy i choroby spowodowane narażeniem na promieniowanie , otrzymują niewielką lub żadną pomoc . Niedawno opublikowano artykuł o jednym z nich, który mieszka w Nowym Jorku, gdzie od 2018 roku zainstalowano również 5G w niektórych dzielnicach. Z wiadomości WestView:

"Tajemnicza choroba" na East 4th Street

15 listopada 2021 odwiedziłam Teresę Mazur w jej mieszkaniu przy 155 East 4th Street, które należy do Village View Housing Corporation. Zadzwoniła do mnie, aby wyjaśnić, że cierpi na kilka objawów, które są typowe dla narażenia na wysoki poziom modulowanego pulsacyjnego promieniowania mikrofalowego (RF-EMR), o którym zgłaszało tak wiele osób w całym kraju. Miała problemy ze snem, zmęczenie, niewyraźne widzenie, problemy z koncentracją, niepokój i bardzo wysokie ciśnienie krwi. Z niepokoju w jej głosie mogłem wywnioskować, że była w rozpaczliwym stanie umysłu.
ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM promieniowania mikrofalowego w swojej sypialni Teresa Mazur uciekła się do spania na podłodze w kuchni. Zdjęcie: Les Jamieson. Przyjechałem około 20:30, ponieważ czuła, że wieczory są najgorsze. Dokonałem pomiarów miernikiem kalibrowanym przez Instytut Biologii Budowlanej w celu określenia poziomów natężenia fal radiowych. Mierzone częstotliwości mieszczą się w zakresie od 4G do niskiego i średniego pasma 5G. Średni poziom narażenia uważany za bezpieczny dla miejsc do spania wynosi od zera do 10.

Od razu zauważyłem, że poziomy gwałtownie pulsują, ze średnimi odczytami w zakresie od 3000 do 5000, a następnie dochodzą do 9250 w środku sypialni Teresy. Z własnego doświadczenia wiem, że odczyty RF-EMR zbliżające się do 100 mogą zakłócić zdolność zasypiania. Aby pokazać kontrast, zrobiłem również odczyty w windzie budynku, która miała zaledwie 0,005 i w holu była tak niska, jak 8,90. Innymi słowy, RF-EMR w jej sypialni jest co najmniej 600 000 razy wyższy niż w windzie!

Teresa pokazała mi listy od lekarzy z nadciśnieniem. Pokazała mi pięć różnych buteleczek na leki na nadciśnienie, które bierze. Pokazała mi też list od swojego lekarza pierwszego kontaktu z prośbą do zarządcy budynku o udostępnienie jej innego mieszkania. Widziałem też list od inżyniera, w którym stwierdził, że kilka osób złożyło skargi i że wykrył wysoki poziom promieniowania mikrofalowego w budynku. Teresa zdecydowanie była w stanie irytacji, zadając pytanie „Jak mogę istnieć w ten sposób?” Czuje, że może skończyć z udarem i nie przeżyć. Nie pomaga to, że śpi tylko kilka godzin w nocy. Próbowała spać w różnych miejscach i uciekła się do spania na podłodze w kuchni.

Teresa uciekła przed komunizmem w Polsce. Kochała swoje życie w Nowym Jorku, dopóki nie zaczęła się ta gehenna. Mając 77 lat i obcy akcent, nie ma silnej zdolności do apelowania o pomoc. Pomogłem napisać list do jej kierownictwa i dostarczyłem 10-stronicowy dokument ze zdjęciami i szczegółami tła wyjaśniającymi, co oznaczają odczyty liczników w kontekście niebezpiecznych warunków, w jakich mieszka Teresa. Co dziwne, kierownictwo powiedziało, że zamiast starać się pomóc aby udać się do Departamentu Ochrony i Rozwoju Mieszkalnictwa (HPD). Następnie przekazała kopię swojemu członkowi Rady Miasta Nowego Jorku, Carlinie Rivera, i członkowi Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku, Harveyowi Epsteinowi, w nadziei na ulgę. Celem jest skłonienie kierownika budynku do sprowadzenia inżyniera RF w celu wykonania odczytów, określenia źródła promieniowania mikrofalowego, i przedstawiać zalecenia, jak to złagodzić. Przyniosłoby to korzyści wszystkim w budynku. Rozmawiałam z Teresą telefonicznie w poniedziałek, 6 grudnia, żeby zobaczyć, jak sobie radzi. Byłem zaskoczony, gdy powiedziała mi, że poprzedniej nocy musiała spędzić od 23 do 3 nad ranem w holu budynku.

Podsumowując, wiem, że doświadczenie Teresy jest podobne do tego, czego prawdopodobnie doświadczają tysiące ludzi w pięciu dzielnicach. Poziomy RF-EMR są dosłownie miliony razy wyższe niż to, co jest konieczne do odpowiedniego odbioru telefonu komórkowego. Obecnie jesteśmy dosłownie bez ochrony. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego DC z 13 sierpnia ujawniło, że FCC, w swoim sześcioletnim procesie oceny, czy wytyczne dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać zaktualizowane, nie przeprowadził gruntownej oceny dowodów naukowych oczekiwanych od agencji federalnej z naruszeniem prawa federalnego , nazywając swoją decyzję o nieaktualizowaniu swoich wytycznych „arbitralną i kapryśną”. Istnieje pilna potrzeba, aby decydenci od szczebla lokalnego po federalny podjęli odpowiednie działania w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia swoich wyborców. Dla Teresy,

Jak już wspomniał reporter WestView News, w 2021 r. sąd federalny orzekł na korzyść organizacji i składających petycje , które pozwały Federalną Komisję Łączności (FCC) za NIEodpowiednią ochronę Amerykanów przed narażeniem na promieniowanie bezprzewodowe. Niedawno organizacje non-profit złożyły petycję do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS) oraz Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) , aby uznały promieniowanie bezprzewodowe za „nadchodzące” zagrożenie dla zdrowia i zaczęły ostrzegać opinię publiczną. Masz zwierzęta? Narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne może również wpływać na zwierzęta.

Wpływ 5G i małych komórek na środowisko: ptaki, pszczoły i klimat - 5G Effects, Cell Towers, Trees, Climate Birds Bees and Trees

Zobacz, jak dyrektor wykonawcza EHT, Theodora Scarato, przegląda skutki środowiskowe 5G i proliferacji sieci komórkowych, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, pszczół i ptaków. Ponadto dokumentuje zwiększone zużycie energii i wpływ 5g na klimat oraz internet rzeczy. Limity FCC nie zostały opracowane w celu ochrony naszej flory lub fauny. Limity „bezpieczeństwa” promieniowania bezprzewodowego dla drzew, roślin, ptaków i pszczół po prostu nie istnieją. Żadna agencja amerykańska ani międzynarodowy autorytet z doświadczeniem w nauce, biologii lub bezpieczeństwie nigdy nie podjęły działań w celu dokonania przeglądu badań i ustalenia limitów bezpieczeństwa dla ptaków, pszczół, drzew i dzikiej przyrody.

Odniesienia do badań cytowanych w seminarium internetowym na temat wpływu 5G i promieniowania na środowisko
Przegląd badań z 2021 r.Levitt, Lai i Manville (2021) zatytułowany „Wpływ niejonizujących pól elektromagnetycznych na florę i faunę, część 1. Rosnące poziomy pól elektromagnetycznych otoczenia w środowisku” opublikowane w Reviews of Environmental Health wykazały „wykładniczy wzrost w prawie wszystkich środowiskach. W abstrakcie stwierdza się, że „efekty biologiczne zaobserwowano we wszystkich taksonach i częstotliwościach przy znikająco niskiej intensywności, porównywalnej z dzisiejszymi ekspozycjami w otoczeniu. Zaobserwowano szeroki wpływ dzikiej fauny na orientację i migrację, znajdowanie pożywienia, rozmnażanie, kojarzenie się, budowanie gniazd i kryjówek, utrzymanie terytorialne i obronę, a także długowieczność i przeżywalność. Zaobserwowano efekty cyto- i genotoksyczne… Nadszedł czas, aby uznać otaczające pola elektromagnetyczne za nową formę zanieczyszczenia i opracować zasady w agencjach regulacyjnych, które określają powietrze jako „siedlisko”, tak aby pola elektromagnetyczne mogły być regulowane tak jak inne zanieczyszczenia. Utrata dzikiej przyrody jest często niewidoczna i nieudokumentowana, dopóki nie zostaną osiągnięte punkty krytyczne. Długoterminowe, przewlekłe, niskie standardy ekspozycji na pola elektromagnetyczne, które obecnie nie istnieją, powinny zostać odpowiednio ustalone dla dzikiej przyrody, a przepisy dotyczące ochrony środowiska powinny być ściśle egzekwowane”.

Ten artykuł , który jest jedną z trzech części serii, która dotyczy obecnie używanych częstotliwości bezprzewodowych, a także złożonych sygnałów, które zostaną wdrożone dla 5G, stwierdzając „poważne obawy dotyczące stopniowania, ponieważ oddziałuje z żywymi komórkami w niezwykle złożony sposób, który nie ma nic do zrobić z tradycyjnymi progami termicznymi. Sama forma fali jest biologicznie aktywnym składnikiem” oraz „Powodem, dla którego stopniowanie może mieć wyjątkowy biologiczny wpływ, jest to, że bardzo szybkie impulsy promieniowania szczytowego generują wybuchy energii, które mogą dać początek tak zwanym prekursorom Sommerfelda i Brillouina w żywych komórkach, które mogą z kolei przenikają i rozpraszają się znacznie głębiej, niż przewidują to tradycyjne modele. Prekursory Sommerfeld/Brillouin powstają przede wszystkim przy ultraszerokopasmowej ekspozycji, jak proponuje się w przypadku 5G”.

Wpływ niejonizujących pól elektromagnetycznych na florę i faunę, część 1. Rosnące poziomy PEM w środowisku naturalnym . Wpływ niejonizujących pól elektromagnetycznych na florę i faunę, Część 2: wpływy: jak gatunki wchodzą w interakcje z naturalnymi i wytworzonymi przez człowieka polami elektromagnetycznymi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych napisało list w 2014 r., w którym szczegółowo opisano kilka opublikowanych badań pokazujących wpływ bezprzewodowego promieniowania o częstotliwości radiowej (RFR) na ptaki, stwierdzając, że: „Istnieje rosnący poziom niepotwierdzonych dowodów łączących skutki nietermicznego, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego z komunikacji wieże na gnieździe i gnieździe dzikich ptaków i innych dzikich zwierząt…. „Jednak normy promieniowania elektromagnetycznego stosowane przez Federalną Komisję Łączności (FCC) nadal opierają się na ogrzewaniu termicznym, kryterium, które jest obecnie prawie 30 lat przestarzałe i nie ma obecnie zastosowania. „i „należy przeprowadzić w USA recenzowane badania stron trzecich, aby rozpocząć badanie wpływu promieniowania na ptaki wędrowne i inne gatunki zaufania”. Albert Manville, były starszy biolog z US Fish and Wildlife Service, napisał „MEMORANDUM ZWROTNE: Co wiemy, co możemy wywnioskować i jeszcze nie wiemy o wpływach termicznego i nietermicznego niejonizującego promieniowania na ptaki i inną dziką przyrodę ” opublikowany w Wildlife and Habitat Conservation Solutions, 2014 na temat wpływu RFR na ptaki i pszczoły. Indie obniżyły swoje limity RF o 1/10 po tym, jak przegląd badań udokumentował, że większość badań naukowych wykryła niekorzystne skutki dla dzikich zwierząt, ptaków i pszczół.

Jeśli chodzi o pszczoły i zapylacze, badanie „ Ekspozycja owadów na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od 2 do 120 GHz ” opublikowane w Scientific Reports wykazało, że owady (w tym pszczoła miodna zachodnia) mogą pochłaniać wyższe częstotliwości, które będą używane w ramach wdrożenia 4G/5G przy pochłoniętej mocy wzrasta do 370%. Naukowcy ostrzegają: „Może to z czasem doprowadzić do zmian w zachowaniu owadów, fizjologii i morfologii…”. Badania wykazały również wpływ częstotliwości bezprzewodowych na pszczoły, w tym wywoływanie sztucznych rurek robotniczych (Favre, 2011) , zakłócanie zdolności nawigacyjnych ( Sainudeen, 2011 ; Kimmel i in., 2007 ), zmniejszając siłę kolonii ( Harst i in., 2006 ) na miód fizjologia pszczół (2011) . Badania na drzewach wykazały, że drzewa są uszkadzane przez RFR. Dziewięcioletnie badanie terenowe Waldmann-Selsam, C. i wsp. 2016 wykazało znaczący wpływ na drzewa w pobliżu anten komórkowych, a badanie 700 drzew wykazało, że uszkodzenia zaczynają się od strony drzewa o najwyższym RF. Przegląd wpływu na rośliny zatytułowany „ Słaba ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej od promieniowania telefonu komórkowego na rośliny ” podsumowuje: „znaczna liczba badań dotyczących RF-EMF z telefonów komórkowych wykazuje skutki fizjologiczne i/lub morfologiczne”. Badanie sadzonek osiki wykazało, że otaczające RF w środowisku Kolorado były wystarczająco wysokie, aby powodować nekrotyczne zmiany na liściach, zmniejszać długość lidera i powierzchnię liści oraz hamować jesienną produkcję antocyjanów ( Haggarty 2010 ).

BN Frank - 77-Year-Old Woman with Symptoms of Electromagnetic Sensitivity Lives in Apartment with High RF-EMF Levels; Management Won’t Move Her - Activist Post Environmental Effects of 5G, Internet of Things, and Small Cells on Birds, Bees, Trees and Climate (Video) - Activist Post

Nawet 17 mln Polaków może mieć nadciśnienie tętnicze Eksperci: nawet 17 mln Polaków może mieć nadciśnienie tętnicze medicover.pl/…ie-tetnicze-przyczyny-objawy-i-leczenie,6222,n,192 U części pacjentów z mogą wystąpić: pulsujące bóle głowy, szumy uszne, zaburzenia widzenia, ból w klatce piersiowej, męczliwość, zaburzenia snu, nudności...

RAK I INNE SKUTKI ZDROWOTNE
Szybkie rozprzestrzenianie się wszystkich tych źródeł promieniowania elektromagnetycznego — wież komórkowych, telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych, Wi-Fi, inteligentnych liczników itd. — pociąga za sobą wysoką cenę dla naszego zdrowia. Obecnie istnieją tysiące badań naukowych dokumentujących niezliczone niepożądane bioefekty, w szczególności promieniowania mikrofalowego. Te biologiczne skutki obejmują raka, uszkodzenia DNA, problemy sercowo-naczyniowe, zwiększone hormony stresu, zaburzenia snu, depresję, bóle głowy, drażliwość i zaburzenia płodności. Szczególnie niepokojące są badania oceniające raka i promieniowanie bezprzewodowe. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia sklasyfikowała promieniowanie mikrofalowe ze wszystkich urządzeń bezprzewodowych jako potencjalny czynnik rakotwórczy u ludzi w 2011 roku. przeprowadzone na szczurach, które są preferowanym modelem zwierzęcym do badań rakotwórczości u ludzi), stwierdzając raka u 5,5 procent narażonej grupy i brak raka w grupie kontrolnej.

Inne niedawne badania podkreślają mocne dowody na związek między nowotworami mózgu a długotrwałym używaniem telefonów komórkowych; wzrost zachorowalności na co najmniej dziesięć innych nowotworów towarzyszących rozpowszechnianiu technologii bezprzewodowych, w tym inwazyjnego raka piersi u młodych kobiet noszących telefony komórkowe przy piersi; oraz promocja guza w odpowiedzi na bardzo niski poziom ekspozycji na promieniowanie bezprzewodowe. 25 Technologia 5G prawdopodobnie zmieni to poważne zagrożenie dla zdrowia w kryzys zdrowia publicznego. Wszechobecne rozmieszczenie małych anten komórkowych wyzwoli nienaturalne i całodobowe promieniowanie mikrofalowe, które jest o wiele silniejsze niż wszystko, czego wcześniej doświadczano w widmie elektromagnetycznym. W rzeczywistości armia amerykańska używa fal milimetrowych — które przemieszczają się tylko na niewielką odległość — jako nieśmiercionośnej broni do kontroli tłumu, ponieważ fale wpływają na powierzchnię ciała i powodują uczucie pieczenia skóry przy wyższych poziomach mocy. Oczekuje się, że słaba moc, ale chroniczna ekspozycja, której większość z nas będzie doświadczać poza naszymi domami, szkołami i firmami, spowoduje bardzo poważne skutki zdrowotne, w tym wyższy odsetek zachorowań na raka skóry, zaćmę, zaburzenia pracy serca i nieprawidłowości płodu/dziecka. 27Co więcej, promieniowanie fal milimetrowych ma wpływ na drobnoustroje i może powodować zwiększoną oporność na antybiotyki.

Badania już wykazały znacznie zwiększoną częstość występowania objawów neurobehawioralnych i raka w populacjach mieszkających w odległości mniejszej niż pięćset metrów od obecnych stacji bazowych telefonii komórkowej. Co się stanie, gdy skupiska potężnych małych anten komórkowych znajdą się wszędzie w zasięgu stóp każdego człowieka? Emerytowany fizyk rządowy USA, dr Ronald Powell, ostrzegł w liście do FCC, że 5G „napromieniuje wszystkich, w tym najbardziej narażonych na szkody spowodowane promieniowaniem o częstotliwości radiowej: kobiety w ciąży, nienarodzone dzieci, małe dzieci, nastolatki, mężczyzn w wieku rozrodczym, osoby starsze , niepełnosprawni i przewlekle chorzy”. Zwolennicy 5G najwyraźniej nie zważają na zastrzeżenia dr Powella, a także na ostrzeżenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii, aby ograniczyć narażenie dzieci na promieniowanie bezprzewodowe, ostrzeżenia, które wiele innych krajów – ale nie Stany Zjednoczone – potraktowało poważnie. W rezultacie wielu Amerykanów nie będzie już bezpiecznych we własnych domach, szczególnie na obszarach miejskich, gdzie technologia 5G zostanie wdrożona jako pierwsza. ... https://www.westonaprice.orghealth-topics/environmental-toxins/microwave-radiation-coming-lamppost-near/?

Gdzie ukrywają anteny ... "Telekom" zapewnia 5G 91% gospodarstw domowych; „100 000 anten mobilnych nadaje obecnie w całym kraju” (Niemcy)... 91% gospodarstw domowych ma już dostęp do sieci 5G ...


--rN--
wacula25 ...to jakaś satanistka na adrenochromie 🥴
wacula25wp.pl
Każda nowa technologia budzi niepokój i to jest zrozumiałe. Przypomnę, że na początku XX wieku przed samochodem - takie było angielskie prawo - musiał biec człowiek z chorągwią, który ostrzegał przed jadącym potworem. Ale, żeby nie kontynuować tych dziesiątków przykładów, jak to żarówki były szkodliwe, pociągi były szkodliwe, czy prąd elektryczny, to przejdźmy do telefonów komórkowych. Otóż były …More
Każda nowa technologia budzi niepokój i to jest zrozumiałe. Przypomnę, że na początku XX wieku przed samochodem - takie było angielskie prawo - musiał biec człowiek z chorągwią, który ostrzegał przed jadącym potworem. Ale, żeby nie kontynuować tych dziesiątków przykładów, jak to żarówki były szkodliwe, pociągi były szkodliwe, czy prąd elektryczny, to przejdźmy do telefonów komórkowych. Otóż były prowadzone długotrwałe badania i na zwierzętach i na ludziach i tych badań były tysiące. Stwierdzono, że nie ma żadnego dowodu na to, że takie promieniowanie, które dociera do nas promieniowanie, które wysyła nasz telefon do stacji nadawczej, może szkodzić zdrowiu. Wszystko w POLSCE reguluje USTAWA i PRAWO .
Edward7
WEF mówi, że technologia smartfonów zostanie włączona do ludzkiego ciała Keeana Bexte
Przemawiając w Davos na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego, dyrektor generalny Nokia i współtwórca programu WEF Pekka Lundmark, powiedział, że technologia smartfonów zostanie włączona do ludzkich ciał do 2030 roku. Zapytany o to Lundmark powiedział: „Po pierwsze, na pewno się to stanie. …More
WEF mówi, że technologia smartfonów zostanie włączona do ludzkiego ciała Keeana Bexte

Przemawiając w Davos na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego, dyrektor generalny Nokia i współtwórca programu WEF Pekka Lundmark, powiedział, że technologia smartfonów zostanie włączona do ludzkich ciał do 2030 roku. Zapytany o to Lundmark powiedział: „Po pierwsze, na pewno się to stanie. Mówiłem wcześniej o 6G, które [będzie] około 2030 roku. Powiedziałbym, że do tego czasu zdecydowanie smartfon, jaki znamy dzisiaj, nie będzie najpopularniejszym interfejsem.”
„Wiele z tych rzeczy zostanie wbudowanych bezpośrednio w nasze ciała”.

Firma Lundmark nie sprecyzowała, w jaki sposób ta technologia zostanie włączona do ludzkiego ciała. Jednak najbardziej oczywistym sposobem zastąpienia niektórych technologii smartfonów powiększaniem ciała jest mikroczipowanie ludzi, aby mogli stukać w nadgarstki i dłonie, zamiast skanować cenzorami lub kodami QR za pomocą smartfona, jak to już robi w Szwecji .

Nawiasem mówiąc, wielu Szwedów wybrało to dla wygody po tym, jak zostali zmuszeni do przedstawienia dowodu szczepienia pod koniec pandemii COVID. Neuralink Elona Muska , który jest opisywany jako „interfejsy mózg-maszyna o ultrawysokiej przepustowości do łączenia ludzi i komputerów”, jest jeszcze bardziej radykalnym i wszechstronnym sposobem zastąpienia technologii smartfonów. Oprócz transludzkiego powiększania ciała, opracowywanie urządzeń do noszenia w celu ułatwienia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jest kolejną innowacją, którą WEF jest podekscytowany. Jak wcześniej informował The Counter Signal, Światowe Forum Ekonomiczne przejęło kluczową rolę przywódczą w metawersie Marka Zuckerberga.

„Postęp technologiczny przeniknął do większości sektorów i przekształcił je administracyjnie lub w zakresie świadczenia usług. Transformacja jednak nadal wymaga dalszych postępów technologicznych, aby zakłócić edukację. Infiltracja tych postępów w systemach edukacji stała się coraz bardziej imperatywem” – czytamy w artykule Światowego Forum Ekonomicznego . Ponadto stwierdzają, że mają nadzieję, że VR i metaverse zastąpią konwencjonalne klasy, chociaż zauważają, że wiąże się to z ryzykiem odizolowania uczniów od osobistych doświadczeń.
„VR nieco ogranicza interakcję między ludźmi, jeśli nie jest odpowiednio monitorowana i wprowadzana za pomocą programu sterowanego i może powodować izolację u młodszych pokoleń” – pisze WEF. Oprócz VR, członkowie WEF stwierdzili również, że są podekscytowani potencjałem rzeczywistości rozszerzonej, w szczególności hologramami, które można by wyprodukować przy użyciu 6G. W rozmowie z Lundmark, dyrektor finansowy Google Ruth Porat dodała: „Wierzymy, że jedną z największych zalet rzeczywistości rozszerzonej jest rozwiązywanie problemów na Ziemi”.
„Będą to takie rzeczy, jak posiadanie okularów i możliwość tłumaczenia podczas mówienia w okularach”, dodając, że technologia była „bardzo bliska” wypuszczenia.
– Hologramy – wtrącił Lundmark. „W dobie 6G hologramy będą bardzo, bardzo wysokiej jakości. Widziałem już demonstracje oparte na 5G. Już działają, ale następna generacja technologii – to znaczy, moglibyśmy mieć to spotkanie, aby w rzeczywistości siedzieć w różnych częściach świata”.

WEF Says Smartphone Tech Will Be Incorporated Into Your Body - Activist Post

... i niektórzy się z tego cieszą , może ci którzy przyjęli eksperyment który nie wiadomo jeszcze do końca z czego się składa i co robi. Grafen to elektronika i być może te szczepionki temu służą ...