Světlana ranní rosa
921

KDYŽ TAK DALEKO BŮH JE A NEBE - A TAK BLÍZKO LIDI A SVĚT.

- to je římsko katolícký pohled na Boha a nebe, z neznalosti
Písma Svatého. Viz jak zní Slovo:
21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu
?

23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
To má být naše jediná snaha křesťanská