3
4
1
2
Clicks330

Konstantinova donace

*Mikael
34
Papežové svou moc získali na základě prokazatelně padělané listiny.
dyk
História ukazuje iné, ako to ty hovoríš, iba u pomýlených a zatvrdlivých protestantov, a prakticky ateistov, sa falšujú dejiny!!!
pšenka
dyk 8.7.2014 21:04:38
...Pápež nemá moc na základe nejakého papiera, ale priamo od KRISTA!!!...

Len snáď Petr , len snáď PetER/ nepleť si pojmy s dojmami/ a všichni kteří umírali
jako mučedníci Římanů. Potom šlus, už z nich byli válečníci,moci chtiví, jak svědčí dějiny.
dyk
Pápež nemá moc na základe nejakého papiera, ale priamo od KRISTA!!!
Ešte aj sv. Pavol musel ísť ku Petrovi, na základe zjavenia, ktoré ho upozornilo na to, že sa musí ukázať Petrovi a dať si od neho schváliť to čo učí - Gal 2,2 !!!!

Od počiatkov mali nástupcovia sv. Petra hlavné a posledné slovo ohľadom náuky. :-)
pšenka
bubu to co píšeš svědčí proti tobě ať chceš nebo nechceš.
aobubo
Si pletete dojmy s pojmy.Něco si radši přečtěte o závisti ,protože kecáte ptákoviny a unikají vám pravé významy cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vist
Nic překvapující,že se zmiňuješ o Archetypovi,který se udělal mrtvým a hned jste si z něj udělali modlu,ale on je tady píše každý den,jen si říká jinak.Oroduj za nás archetype :)) tak nějak jste se tady předváděli a dělali ze sebe šašky.Vadí vám když …More
Si pletete dojmy s pojmy.Něco si radši přečtěte o závisti ,protože kecáte ptákoviny a unikají vám pravé významy cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vist
Nic překvapující,že se zmiňuješ o Archetypovi,který se udělal mrtvým a hned jste si z něj udělali modlu,ale on je tady píše každý den,jen si říká jinak.Oroduj za nás archetype :)) tak nějak jste se tady předváděli a dělali ze sebe šašky.Vadí vám když někdo nesouhlasí s vašimi bludy,ale zato sršíte kritikou a pomluvou co hrdlo ráčí.Pravdu si přibarvujete podle sebe a neváháte lhát.Rozhodně toto není k závidění,ale opovržení,takže na co bych měl závidět,když se mi hnusí co děláte.
pšenka
AOBUBO - SE NEZMĚNIL. Už před 2 roky mu bratr Archetyp říkával "ty bys rád řekl něco moudrého viď?"
Ano záviděl i tomuto bratru proto ho také pronásledoval.

Beno 7.7.2014 23:56:56
Mluvi z tebe zavist. Neumis se ovladnout.
aobubo
A co pak závidím Beno?Nebo je to nějaký přelud psát takovou hloupost o závisti jen pro vlastní potěchu něco ryche napsat na web?
aobubo
Bůh jistě mluví srozumitelně ke všem lidským tvorům,aby ho pochopily nebo aspoň poslechly.Na to není třeba Otty a podobných individuí a jejich chápání skutečností.Bůh nemluví v šifrách,aby sto a jeden mudrlantů vytvářelo vzorek rovnice,kterou nikdo nechápe,ale mluví jasně do srdce člověka svým způsobem a žádný mazaný chytrolín na tom nic nezmění.
Jovana likes this.
One more comment from aobubo
aobubo
Toresovo jaksi tradiční pojetí neberu.Nic proti Samsone, ale jaksi jsi jednou tam a pak zase tamhle, a plácáš nesmysly.
Jovana likes this.
Samson1
Oto, to chce torese, aby to aububovi vysvětlil. Tradice, tridentská mše, bula Pia V, ekumenický koncil Tridentský, povolení slavit liturgie starší 200 let, jinak závazně ustanovená liturgie pro všechny věky, neměnná, ale nějaký Bugini, kardinál zednář to překopal do NOM, odstranil ze mše věci, které by urážely protestanty, třeba Lutherem nenáviděné Ofertorium, oběť změněna na společenství, kněz …More
Oto, to chce torese, aby to aububovi vysvětlil. Tradice, tridentská mše, bula Pia V, ekumenický koncil Tridentský, povolení slavit liturgie starší 200 let, jinak závazně ustanovená liturgie pro všechny věky, neměnná, ale nějaký Bugini, kardinál zednář to překopal do NOM, odstranil ze mše věci, které by urážely protestanty, třeba Lutherem nenáviděné Ofertorium, oběť změněna na společenství, kněz je předsedající společenství, pokazilo se toho hodně, že. Dvojznačně vyložený VKII, modernismus, polkové mše, prasečí hody v katedrále. Co mám ještě napsat  ?
aobubo
Marně se snažíš Otto, marná tvá čarovná modlitba. ..jsi lhář.
Jovana likes this.
aobubo
Láska k bližnìmu není blbost a ignorance ke lži.
Jovana likes this.
3 more comments from aobubo
aobubo
Lstivý se jevíš ty, já jen odmítam a zavrhuji zrůdnost falešných proroctvì a spekulací.A ty jako vždy jsi oponent pravdy, a napadáš pro svou povahu.
Jovana likes this.
aobubo
Jazyk Církve je Duch.
aobubo
Mám super náladu a i kdybych neměl , tak by nic neměnilo na tom co řìkám.Nemanipuluj.
Samson1
Otto, to já dělám a přece člověk též trochu cítí bezradnost, ptotože svobodnou vůli člověka neovlivníš a svévoli nezastavíš.
aobubo
Jazyk a slovo je rozdíl.
aobubo
Otto i ty jeden brebto.
One more comment from aobubo
aobubo
Jazyk nemá moc, ale Duch
Samson1
Otto, co s tím zednářstvím máme dělat? Je to jak metastáze rakoviny. Křížovou výpravu proti Vatikánu? Modlit se za očištění církve? Nebo to nechat na tom, že kdo je spravedlivý, ať jedná spravedlivě, kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Kdo škodí, škoď dále. Hle já přijdu a se mnou odměna.
aobubo
Ale kdeže, latinsky uměli jen učení.Já jsem rád za liturgii v mém rodném jazyce.
Samson1
Jak Ježíš osvětlil pravdu své existence Šavlovi určitě se dává Bůh poznat přímo, ale uvede ho do společenství církve. Pavel se přece nechal hned pokřtít a když byla věc, která byla třeba řešit, třeba ta obřízka, rozhodovala církev a Petr věci závazně definoval.
Samson1
Otto, Ježíš jasně řekl, že postaví svou církev na Petrovi, pas ovce mé a beránky mé. Takže Kristus nikoho nevede já a Bůh, ale pastýři a Boží lid.
aobubo
Veřejné pomluvy,desinformace a propagace falešných proroctví pravoslavného kněze Libora Halíka jsou do nebe volající.Je-li aspoň troškou soudný a právověrný Boží kněz, tak snad zmoudří a bude prospěšný.
Jovana likes this.
aobubo
Pochybuji o tom , že by sv.Prokop nebo sv.Cyril se sv.Metodějem někdy brojili proti Církvi, na které se někdo odvolává.Vźdy se najde někdo kdo kritizuje a pomlouvá Církev, na tom není nic nového.Zvláštní je, že kritizují, ale přitom čerpají ze studnice, kterou Církev dodnes zachovává a hájí.V 16 století vypukl duchovní mor mezi samotnými křesťany a ti co jím jsou napadeni se zuby nechty drží …More
Pochybuji o tom , že by sv.Prokop nebo sv.Cyril se sv.Metodějem někdy brojili proti Církvi, na které se někdo odvolává.Vźdy se najde někdo kdo kritizuje a pomlouvá Církev, na tom není nic nového.Zvláštní je, že kritizují, ale přitom čerpají ze studnice, kterou Církev dodnes zachovává a hájí.V 16 století vypukl duchovní mor mezi samotnými křesťany a ti co jím jsou napadeni se zuby nechty drží svých vředů jako by byly posvátné do dnešních dnů.Není vůbec divné, že jsou nenávistní vůči rkc, chybí jim duch pokory a duch jednoty v Kristu, i když se na Krista odvolávají.Církev je matkou všech pravých křesťanů a ti co dobrovolně opustili toto Bohem ustanovené společenství se automaticky poddali zlu, které vždy bude škodit, protože nic jiného nemá v záměru.Nenávist je zlo a ten co mu podléhá není s Bohem, může si namlouvat co chce, jak je duchovní a rozumí Písmu, ale to je na nic,když nežije podle Boží vůle, která přesahuje naši vůli, náš osobní názor a nepodléhá Kristovu duchu, který je mírný a pokorný.Horlivost pro Pána není nenávist ba naopak láska k pravdě, né naší , ale Boží.Což není moc vidět na těch co jen slídí a proklínají kdekoho.Kristus nás učí zachovávat zákon.Kristus vstoupil do života pohanů, vstoupil a postavil základnu přímo v srdci pohanů což je Řím.Kdo a proč sr bouří proti Církvi, chtějí snad být suverenní a ovládat slova z Písma? Je fakt, že jsme lidé a děláme chyby, někdy jakoby nenapravitelné, ale lidský faktor je Bohu znám, a vždy svým časem doladí nesladěné.Je ostudou když se vlastní nezdráhají mrmlat na lid který provází Bůh jako na poušti.Není snad co pít a jíst? Každý den Bůh dává sebe v podobě Krista, té živé many a pramen k pití je neustále k dispozici, protože Bůh dává svého Ducha a mile rád.Kdyby nebyla katolická církev nebyla by žádná protestantská ani ortodoxní církev.Všichni čerpají od od otců Církve ani si to třeba neuvědomují.
Jovana likes this.
alino
samsone
ty kludne pôjdeš za antikristom a budeš sa pri tom búšiť do prs jak si šľachetný
Samson1
Tam mají namířeno ti, co rozvrací katolickou církev. Dnes na nějakém písemném dokumentu zpochybňovat církev??? Nevím. Pšenko Ježíš řekl, že přijdou mnozí a řeknou, já jsem to a to, čas se přiblížil a dokáží mnoho. Nechoďte za nimi. Možná máš pravdu, že budeme jednou hledat pravověrné kněze, že se se zednářstvím budeme muset rozejít, ale stále Petrova církev bude v Římě. Vatikán je místo Petrova …More
Tam mají namířeno ti, co rozvrací katolickou církev. Dnes na nějakém písemném dokumentu zpochybňovat církev??? Nevím. Pšenko Ježíš řekl, že přijdou mnozí a řeknou, já jsem to a to, čas se přiblížil a dokáží mnoho. Nechoďte za nimi. Možná máš pravdu, že budeme jednou hledat pravověrné kněze, že se se zednářstvím budeme muset rozejít, ale stále Petrova církev bude v Římě. Vatikán je místo Petrova ukřižování a římský biskup Petrův nástupce, Kristus svou církev nikdy neopustí, svá slova dodrží. Brány pekla ji nepřemohou. To je jediná jistota v tom zmatku, který kolem je. Ježíšův příslib.
Samson1
Pavel se odvolal k císaři, jako Římský občan a k císaři šel. Ju Ale je jinak velká škoda, že Konstantinopol vlivem rozdělení a lidského selhání padl.
2 more comments from Samson1
Samson1
Na Petrově skále stojí Církev Kristem zřízená, ač je v boji s peklem stále, stojí nepřemožená. Zakladatel vstává, již se bere z hrobu bran, zřejmý důkaz lidstvu dává, že on je světů všech je Pán, že on světů všech je Pán.

Samson1
Pšenko, proč tedy byl Petr ukřižován na pahorku Vatikán, kde dne stojí jeho bazilika a nachází se jeho hrob. Stejně i Pavel byl sťat v Římě. On si ten Řím asi Bůh vyvolil, protože už i Ježíšovo ukřižování bylo nějak s Římem spojeno. Jinak i Jakub podvedl Ezaa a požehnání platí
pšenka
Netřeba být velkým stádem, ale jednotní v Kristově Duchu. Amen!
pšenka
Věřím, že se najdou ještě kněži s ohnivým kněžským srdcem, kteří budou ochotni sloužit České podzemní církvi , proměňovat Tělo a Krev Kristovu. Amen! Amen! Amen!
2 more comments from pšenka
pšenka
Lidi nejsou ouplně blbí, jak si to hierarchie myslí.
Včera jsem se např. dozvěděla od jednoho svědka co se děje v Holandsku.

Formuje se Holandská podzemní církev v Katakombách. Do katolického kostelíčka
již chodí jen modernista s liberálem a vedou je vlci v beránčím rouchu.

Stejně jako na Slovensku i v Čechách/ zde velmi obtížně/.
pšenka
A tak je to až do dnešních dnů, neříkají lidu pravdu, nechodí ve Svatém Duchu!

...Také město Konstantinopol, v listině nazývané tímto jménem, se do roku 330 jmenovaloByzanc. Dnes se předpokládá, že listina vznikla v době pontifikátu Pavla I. mezi lety 757-767...