izzza

Jasna Góra przygotowuje się do sezonu pieszych pielgrzymek

W tym sezonie, według ostatnich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w jednej grupie powinno wziąć udział maksymalnie 300 pątników, w ten …