Aaron-Jozef
In ieder mens schuilt het goede en het kwade. Door onze mooie katholieke geloofsovertuiging zijn wij in staat het kwade te verdringen en het goede te aanvaarden. Na het tweede Vaticaanse Concillie werd het fundament gelegd voor het huidige kwaad in de Rooms Katholieke kerk. De eeuwenoude Tridentijnse Heilige Mis werd verboden en vervangen door een Heilige Mis waar weinig Heligst meer in zat, …More
In ieder mens schuilt het goede en het kwade. Door onze mooie katholieke geloofsovertuiging zijn wij in staat het kwade te verdringen en het goede te aanvaarden. Na het tweede Vaticaanse Concillie werd het fundament gelegd voor het huidige kwaad in de Rooms Katholieke kerk. De eeuwenoude Tridentijnse Heilige Mis werd verboden en vervangen door een Heilige Mis waar weinig Heligst meer in zat, iedere priester en pastoraal werkster doet maar wat en de sacramenten werden afgeschaft. In 2013 kregen wij een Paus die door middel van een staatsgreep aan de macht kwam. De bende van Sank Gallen en de huidige paus Franciscus waren hiervoor verantwoordelijk. Door deze staatsgreep werd paus Benedictus uit het Vaticaan verdreven. De bijbel, de tien geboden en de zeven sacramenten van ons mooie geloof werden afgeschaft. Dit is allemaal het gevolg van het tweede Vaticaanse Concillie dat de weg vrijmaakte voor de bende van Sankt Gallen om een staatsgreep te plegen. De gelovigen moeten nu kiezen tussen tussen hun geloof of trouw te blijven aan de bende van Sankt Gallen. Gelovigen die hun geloof trouw willen blijven kunnen uitsluitend kiezen voor een breuk met de bende van Sankt Gallen door het kerkelijk kwaad te verlaten en terug te keren naar het universele katholieke geloof, waar nog de Tridentijnse Heilige Mis wordt gevierd en waar de bijbel, de tien geboden en de zeven sacramenten nog met respect voor God worden toegepast en waar onze moeder de Heilige Maria nog een centrale plaats heeft. Laten wij bidden voor de gelovigen dat ze de juiste keus mogen maken om hun mooie katholieke geloof te mogen behouden.