Anton Čulen
51.6K

Pán Šulík, Ste nápomocný zradcom, spamätajte sa. Ako dlhoročný člen Spolku Svätého Vojtecha žiadam …

Pán Šulík, Ste nápomocný zradcom, spamätajte sa. Ako dlhoročný člen Spolku Svätého Vojtecha žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a …
Peter(skala)
žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody.
👏 🙏
Podsúvate tu niečo o podsúvaní, hovoríte zasvätene o nepravdivosti (asi o tom niečo viete!!!), staviate sa do pozície sudcu v kauze, ktorú Ste si sám vykonštruoval…!!!
👏
Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte saMore
žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody.
👏 🙏
Podsúvate tu niečo o podsúvaní, hovoríte zasvätene o nepravdivosti (asi o tom niečo viete!!!), staviate sa do pozície sudcu v kauze, ktorú Ste si sám vykonštruoval…!!!
👏

Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov,

🤗
forthetruth333
Mocní tejto zeme teraz padnú! Všetko sa vráti k Bohu. Koniec satanovej
moci! Ó môj ľud! Ľudia nevďační... ste hluchí a slepí, nechcete Mi
venovať pozornosť, radšej počúvate a nasledujete lži médií!
Peter(skala)
"lži (medii)" to je česko-slovensky alebo ako?
... ale maš pravdu, že mocní tohto sveta teraz padnu... teraz - v týchto posledných časov, tak cca 2030
forthetruth333
Skôr,,Peter skôr
Peter(skala)
je pravda, že niektorí padnu skôr, ale tí poslední, až ked bude Varovanie a to bude najskôr v r.2028 alebo o 4 roky neskôr, takže cca. 2030