Clicks37
lt.news

Belgijos Kunigas įkalintas už paslapčių saugojimą

Belgijos, Briugės miesto teismas nuteisė Dvasios Tėvą Aleksandrą Stroobandtą (57) už „šlykštų nerūpestingumą“.

2015-ųjų slapį jis tariamai nesugebėjo pasiūlyti savo bičiuliui Tony Vantomme (54) pagalbos, kuris buvo alkoholikas ir sirgo rimta depresija. Savižudiškos mintys jį persekiojo jau ilgą laiką.

Prieš Vantomme nusižudymą apsinuodijus automobilio išmetamosiomis dujomis, jis turėjo tris telefono pokalbius (49 minučių) bei keturias žinutes su Dvasios Tėvu Stroobandtu, paskutinį skambutį atliko jau būdamas savo automobilyje.

Kai Vantomme našlė sužinojo apie šias telefonines žinutes, ji pateikė skundą prokurorams.

Stroobandtas save gynė nurodydamas į „išpažinties slaptumą“, nors jokios paslaptys negali būti pritaikomos įprastiems pokalbiams telefonu.

Teismas nurodė, jog dvasininkas privalėjo iškviesti skubios pagalbos tarnybą. Dvasios Tėvas apie slaptąją išpažintį (klaidingai) pareiškė, jog „ši jokiais būdais nėra absoliuti ar besąlygiška“.

Dvasininkas Stroobandtas susilaukė vieno mėnesio kalėjimo nuosprendžio. Pastarojo advokatas nukreipė į Europos įstatymus, kurie nurodo, jog kiekvienas pilietis turi teisę atlikti savižudybę. Belgija yra pirmoji iš daugybės šalių visame pasaulyje, kuri legalizavo pagalbinę savižudybę 2002-aisiais.

Dvasios Tėvas Stroobandtas dėl nuosprendžio pateikė apeliacinį skundą.

Paveiksliukas: © Lawrence OP, CC BY-ND, #newsNvzejsuahk