Clicks30
Peter(skala)

em.pp.Benedikt XVI. nakoniec nebude spoluautorom knihy kard.Saraha, aj keď do nej prispel svojimi myšlienkami

em.pp.Benedikt XVI. dňa 25.11.2019 napísal tretí a posledný list kard.Sarahovi, kde zhrnul všetky jeho priania s ohľadom na jeho výroky o kňazskom celibáte. Povoľuje kardinálovi zverejniť jeho výroky, ale jedná sa len o niekoľko viet, ako sám hovorí, že obsahuju polovicu jednej strany.
Benedikt XVI. nedáva žiaden súhlas na spoluautorstvo knihy, aj keď sa mu kniha páči a možno by na ňu dal aj Imprimatur.

Preklad listu:

Vážený pán Eminencia,

Z celého srdca by som chcel poďakovať za čas, ktorý ste venovali
môjmu príspevku, a za celé spracovanie, ktoré ste vykonali. Hlboko sa ma to dotklo, keď ste pochopili moje posledné úmysly: vlastne som napísal 7 strán metodického objasnenia môjho textu a som veľmi šťastný, že môžem povedať, že ste boli schopní povedať to podstatné na polovicu stránky. Nevidím preto potrebu vám poslať týchto sedem strán, keďže ste na poloviciu strany vyjadrili náležitosti.


Pokiaľ ide o mňa, text môžete uverejniť vo forme, ako ste uviedli.

Som rád, že vás môžem vidieť pred odchodom do vlasti a vyjadriť svoje najlepšie priania vášmu dvojitému jubileu.

Ďakujeme tiež za tri zväzky vášho dialógu s Monsieurom Diatom!

Trascrizione: Tre lettere di Benedetto XVI. al cardinale Sarah

Osobný sekretár emeritného pápeža Mons. Gänswein oznámil, že Benedikt XVI. nedal súhlas k dvojitému podpisu ako spoluautor eseje kardinála Saraha.

Mons. Georg Gänswein, prefekt Pápežského domu a osobný sekretár emeritného pápeža vydal pre agentúry KNA a ANSA vyhlásenie ohľadom knihy o celibáte, ktorá má vyjsť zajtra, 15. januára vo Francúzsku s podpismi Benedikta XVI. a kardinála Roberta Saraha:

„Môžem potvrdiť, že dnes ráno, na pokyn emeritného pápeža, som požiadal kardinála Roberta Saraha, aby sa skontaktoval s vydavateľmi knihy a požiadal ich, aby odobrali meno Benedikta XVI. zo spoluautorstva samotnej knihy, a aby dali preč jeho podpis aj z úvodu a z uzáverov.“

„Emeritný pápež totiž vedel, že kardinál pripravuje knihu

a zaslal mu svoj krátky text o kňazstve, s povolením použiť ho tak ako má v úmysle. Neodsúhlasil však žiadny projekt knihy s dvojitým podpisom, ani nevidel a neodsúhlasil obálku. Išlo o nedorozumenie, bez spochybnenia dobrého úmyslu kardinála Saraha,“
dodal Mons. Gänswein.
www.vaticannews.va/…/kniha-kardinala…