Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks889

Paška: „Prezidentka zavádza, Istanbulský dohovor sa uplatňoval.“ Poslanec vymenoval LGBTI a pro-choice projekty, na ktoré už pred rokmi putovali verejné financie

Paška: „Prezidentka zavádza, Istanbulský dohovor sa uplatňoval.“ Poslanec vymenoval LGBTI a pro-choice projekty, na ktoré už pred rokmi putovali verejné financie. Prezidentka Zuzana Čaputová včera …More
Paška: „Prezidentka zavádza, Istanbulský dohovor sa uplatňoval.“ Poslanec vymenoval LGBTI a pro-choice projekty, na ktoré už pred rokmi putovali verejné financie.

Prezidentka Zuzana Čaputová včera po stretnutí s Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim uviedla, že Istanbulský dohovor nie je ratifikovaný, že z neho pre nás žiadne záväzky nevyplývajú, a teda neplatí a nie je súčasťou právnej reality SR. Podľa poslanca Jaroslava Pašku (SNS) v tomto prezidentka zavádza. Pozor ZMENA miesta. Modlitbové stretnutie sa koná v tom istom čase na Námesti slobody

Paška v statuse upresnil, že Istanbulský dohovor podpísal za Slovenskú republiku 11. mája 2011 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Milan Ježovica. Krátko predtým, 4. mája 2011, vláda Ivety Radičovej rozhodla o prijatí uznesenia č. 297, pripraveného ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, v ktorom vláda vyslovila nielen súhlas s podpisom dohovoru.


Paška upozorňuje, že okrem okrem súhlasu v časti C. uložila ministerke spravodlivosti nasledovné: „C.1. v spolupráci s ministrom zahraničných vecí, ministrom vnútra, podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom kultúry, ministrom zdravotníctva, podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom hospodárstva, 1. podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, generálnym prokurátorom SR …, C.2. predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu dohovoru po vykonaní právnej analýzy a PO PRIJATÍ potrebných legislatívnych opatrení zabezpečujúcich vykonávanie dohovoru.“

Podľa poslanca z toho jasne vyplýva, že vláda Ivety Radičovej nariadila spustiť implementáciu Istanbulského dohovoru okamžite, bez ratifikácie, a až po vykonaní všetkých legislatívnych zmien umožňujúcich vykonávanie dohovoru chcela pristúpiť aj k formálnej ratifikácii dokumentu.

Druhá sviečková manifestácia 11. 2. 2020 – dnes proti Istanbulskému dohovoru
alianciazanedelu.sk/archiv/5224


Preto všetky ministerstvá uvedené v bode C.1., boli od roku 2011 zaviazané spustiť v rámci svojich kompetencií implementáciu Istanbulského dohovoru do nášho každodenného života.

„Ministerstvo zahraničia tak napríklad už v r. 2012/2013 poskytlo takmer 15.000,- eur na vydanie príručky o homosexualite Dve/Dvaja, ktorú „Inštitút ľudských práv“ distribuoval do škôl, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zas dotáciu na podporu rodovej rovnosti (účel dotácie § 9a zákona o dotáciách) združeniu „Možnosť voľby“, Ministerstvo kultúry podporilo projekt „LGBTI v škole a vzdelávaní“ vydavateľstva NOMANTILES a Metodicko-pedagogické centrum ministerstva školstva začalo organizovať semináre pre pedagógov „Sme iní, hovorme o tom nahlas“,“ uviedol niekoľko príkladov.

Paška píše, že aj napriek tomu, že Istanbulský dohovor oficiálne vstúpil do platnosti až 1. augusta 2014, štátne inštitúcie implementovali jeho ustanovenia v „rodovej“ oblasti a rozdávali štátne peniaze na rozličné činnosti a projekty posilňujúce postavenie LGBTI komunity už od roku 2012.

Vlastizradná prezidentka a Istanbulský dohovor. Všetci s Otcom národa pred prezidentský palác 11. 2. 2020 o 12. 00 hod
alianciazanedelu.sk/archiv/5175


Uznesenie vlády Ivety Radičovej bolo nakoniec zrušené až rozhodnutím NR SR o odmietnutí ratifikácie Istanbulského dohovoru, rozhodnutím vlády Pellegriniho č. 641 zo dňa 18. decembra 2019.
„Preto, ak dnes pani prezidentka, či minister Lajčák, alebo ktokoľvek iný zavádza verejnosť tvrdením, že Istanbulský dohovor sa u nás nikdy neuplatňoval (lebo nebol ratifikovaný), tak nehovorí pravdu,“ tvrdí Paška.
V príspevku taktiež píše o tom, ako im aj napriek tomu čo tvrdí prezidentka, ešte začiatkom novembra 2019 zamestnanci ministerstiev vysvetľovali, že pre nich je určujúcim platné nariadenie Radičovej vlády z roku 2011 o implementácii dohovoru, ktorým sa Slovenská republika „dobrovoľne zaviazala“ presadzovať „rodovú rovnosť“ do praxe a odstraňovať tzv. rodové stereotypy. Čo bolo dôvodom, prečo aj napriek rozhodnutiu parlamentu o odmietnutí ratifikácie dohovor, museli podľa pokynov ministerstva zahraničných vecí pokračovať v plnení stanovených úloh, pre už schválené „Akčné plány na podporu rodovej rovnosti“.

Tatiana Stará
alianciazanedelu.sk/archiv/5233
Anton Čulen
Anton Čulen
A. Čulen: O orlovi v diecéznej väzbe
alianciazanedelu.sk/archiv/5254