03:56
Clicks792
dominikguzman
1
Pôvod Halloweenu. Z Halloweenu sa teraz stal medzinárodný sviatok slávený každoročne v októbri. Netopiere a tekvice zdobia výklady a regály mnohých obchodov, a deti sa prezliekajú do kostýmov …More
Pôvod Halloweenu.

Z Halloweenu sa teraz stal medzinárodný sviatok slávený každoročne v októbri. Netopiere a tekvice zdobia výklady a regály mnohých obchodov, a deti sa prezliekajú do kostýmov svojich obľúbených hrdinov.

Nás všetkých však zaujímalo, či je aj pre katolíkov vhodné pripomínať si Halloween. Oslavy, ktoré zahŕňajú kostýmy a večierky sa často podobajú na pohanské obrady. Mali by rodičia svojim deťom dovoliť chodiť strašiť z domu do domu a pýtať si sladkosti, alebo uctievajú satana a pohanských bohov, keď nosia gotické kostýmy?

Aby sme sa toho o pôvode Halloweenu dozvedeli viac, stretli sme sa s profesorom a kňazom, otcom Johnom Walkom z Univerzity Svätého Kríža v Ríme. To, čo sme sa od otca Walka dozvedeli, bol úžasný objav.

Sviatok Halloween je v skutočnosti jedným z najviac katolíckych sviatkov v celom kalendári, lebo pochádza z iného slova pre svätý. Hallow znamená svätý v archaickej angličtine, a stále toto slovo používame v modlitbe Otčenáš, kde hovoríme, posväť sa meno tvoje, takže požívame tam rovnaké slovo ako v slove Halloween. Je to slovo pre svätosť, a odkazuje na skutočnosť, že nasledujúci deň po Halloweene je Sviatok všetkých svätých.

Je to veľmi prekvapujúce zistenie, ale je to tak. Halloween je katolícky sviatok, a otec John Walke má viac dôkazov, ktoré to dosvedčujú.

Dokonca aj dátum, v ktorý Halloween oslavujeme, ako aj Sviatok všetkých svätých, v skutočnosti súvisí s Rímom. Bol to pápež v 8. storočí, ktorý zasvätil kaplnku v starej Bazilike sv. Petra všetkým svätým, a Sviatok všetkých svätých presunul na prvý november, pretože to bol deň, keď túto kaplnku v Bazilike sv. Petra zasvätil všetkým svätým.

Ak je teda Halloween katolíckym sviatkom, prečo potom sú jeho oslavy veľakrát spojené s pohanskou a gotickou tématikou?

Zvyklosť prezliekať sa do kostýmu na Halloween má pravdepodobne svoje korene v dvoch rozličných starodávnych zvyklostiach. Jednou z nich je jednoducho maskovanie, čo bolo bežným zvykom u detí v období stredoveku, ktoré si obliekali rozličné kostýmy, a chodili od dverí k dverám a žiadali sladkosti. Tá druhá súvisí s odstrašovaním zlých duchov. A to by vysvetľovalo obliekanie sa do strašidelných kostýmov.

Takže existujú dva tradície spojené s oslavou sviatku všetkých svätých. Jedna je stredoveká a druhá keltská. Pravdepodobne to boli prisťahovalci anglosaského pôvodu, ktoré tieto zvyklosti priniesli do Spojených štátov, odkiaľ sa tento zvyk rozšíril do celého sveta.


Halloween by sa mal sláviť správne v celej svojej nevinnosti.

Nevidím nič zlého na tom, keď si deti oblečú rôzne kostýmy a chodia si koledovať o sladkosti. Vlastne je to rozkošné. Nezabúdajme však na jeho spojitosť so sviatkom všetkých svätých na druhý deň, a keď ho berieme vážne, tak ide o vigíliu veľkého sviatku, a mali by sme si pripomínať, a najmä deťom, pravý význam Halloweenu, spomienku na všetkých svätých.
ľubica
youtube.com/watch?v=nxJOeV8wuf0
nedeľa 31.10 - zapáľte hromničnú sviečku, padnite na kolená a modlite sa s nami
👉 ‼Noc počas sviatku Halloween je najezoterickejšia a najsatanickejšia noc celého roka‼ ▶Počas tejto noci z nedele (31.10 ) na pondelok na (1.11.) sa chceme modliť a zadosťučiniť za všetky svätokrádeže, ktoré budú spáchané počas tejto noci. ▶Tento duchovný boj nám pomôže vyhrať …More
youtube.com/watch?v=nxJOeV8wuf0
nedeľa 31.10 - zapáľte hromničnú sviečku, padnite na kolená a modlite sa s nami
👉 ‼Noc počas sviatku Halloween je najezoterickejšia a najsatanickejšia noc celého roka‼ ▶Počas tejto noci z nedele (31.10 ) na pondelok na (1.11.) sa chceme modliť a zadosťučiniť za všetky svätokrádeže, ktoré budú spáchané počas tejto noci. ▶Tento duchovný boj nám pomôže vyhrať sv. ruženec., modlime sa ho spoločne v rámci 31 dňového nepretržitého ruženca za Slovensko, klikni TU: slovenskydohovorzarodinu.sk/…cnu-sviecku-padnite-na-kolena-a-modlite-sa-s-nami/