Clicks2.1K

Ježišovo posolstvo Trevignano: Nikdy neboli pre mňa také zlé časy, a to všetko len z rozhodnutia ľudí. Aké hlúpe je toto ľudstvo! Zabudli, že som za nich zomrel

Ježišovo posolstvo Trevignano: Nikdy neboli pre mňa také zlé časy, a to všetko len z rozhodnutia ľudí. Aké hlúpe je toto ľudstvo! Zabudli, že som za nich zomrel. Ježišovo posolstvo Trevignano 8.3.…More
Ježišovo posolstvo Trevignano: Nikdy neboli pre mňa také zlé časy, a to všetko len z rozhodnutia ľudí. Aké hlúpe je toto ľudstvo! Zabudli, že som za nich zomrel.
Ježišovo posolstvo Trevignano 8.3.2020


Drahí bratia a moje deti, ďakujem vám, že ste si vo svojom srdci vypočuli moje volanie. Ďakujem za vašu lásku.

Ja, váš Kráľ, čoskoro budem s vami, aby si vzal späť to, čo patrí Bohu. Moje deti, čo mi len robia! Moje Srdce plače aj Srdce mojej Najsvätejšej Matky. Už som vám povedal, že čoskoro už nebudem v mojom dome, hľa nastal čas môjho ukrižovania.

Opät je silnejší ako predtým, nikdy neboli pre mňa také zlé časy, a to všetko len z rozhodnutia ľudí. Aké hlúpe je toto ľudstvo! Zabudli, že som za nich zomrel.


Žehnám vám v mene Otca, v mojom mene a Ducha Svätého, Amen. “

Trevignano Romano 8 marzo 2020 Messaggio di Gesù Cari fratelli e figli miei, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore.

Grazie per il vostro amore, Io vostro Re, presto sarò con voi per riprendermi ciò che appartiene a Dio.

Figli miei, cosa mi stanno facendo! Piange il mio cuore e quello della mia Santissima Madre, vi avevo già detto che presto non sarei stato più presente nella mia casa, ecco è arrivato il momento della mia crocifissione.

Ancora una volta è più forte di prima, mai si sono vissuti tempi così brutti per me, tutto sempre per decisione degli uomini, quanto è stolta questa umanità! Hanno dimenticato che Io sono morto per loro.

Vi benedico nel nome del Padre, nel Mio nome e dello Spirito Santo, Amen”.

alianciazanedelu.sk/archiv/5467
dalila
Kde to je? A krátka história k tomu. Rada by som si pozrela.
ekans
další zjevenkář @Anton Čulen
zaba
I když se musí zjevení kriticky posuzovat, zda by mohla být od Pána nebo nikoli, je milý ekansi velice troufalé se takto sebevědomě vyjadřovat. V modlitbě Otče náš končíme neuveď nás v pokušení (pýchy, soběstačnosti, sebestřednosti v posuzování toho pravého) a zbav nás od Zlého.
ekans
běž do zádele, charismatiku
ľubica
ekans pre tento posmešný sposob som ta blokovala... potom odblokovala a teraz opat zablokovala
ekans
ty mě vůbec nezajímáš, dělej si co ti libo @ľubica