Clicks650
Live Mike
12
It is curious to note that Our Lady of La Salette wept bitter tears of sorrow. Her raiment was the yellow & white of the Papal Flag of Vatican City and could almost be described as straitjacket-like,…More
It is curious to note that Our Lady of La Salette wept bitter tears of sorrow. Her raiment was the yellow & white of the Papal Flag of Vatican City and could almost be described as straitjacket-like, weighted down with heavy chain as if to indicate that She was being restrained from exercising Her power.

I wonder if She used these symbols to focus our attention upon the Pope or the Vatican or both.

On this day, the 19th of September 1846, they looked at her and noticed that she did not cease weeping all the time She spoke to them. As Maximin Giraud put it, “She was like a mama whom Her own children had beaten and who had escaped to the mountain to weep.” The beautiful Lady was tall and seemed to be made of light. She was dressed like women of the region with a long dress, an apron nearly as long as the dress, a shawl that crossed over Her breast and was knotted in the back, and a cap or bonnet similar to the ones worn by peasant women. Roses crowned Her head while another wreath of roses adorned the edges of Her white shawl and a third garland surrounded her shoes. Over Her brow shone a light in the form of a diadem. On Her shoulders shone a heavy chain and from a smaller golden chain hung a resplendent crucifix with a hammer and pincers placed on each side of the Cross, a little beyond the nailed hands.

Our Lady of La Salette, pray for us.
Public domain
ľubica shares this
164
Je zaujímavé, že Panna Mária z La Salette plakala horkými slzami smútku. Jej odev mal žlto-bielu farbu pápežskej vlajky Vatikánu a takmer by sa dal opísať ako kazajka, zaťažená ťažkou reťazou, akoby naznačovala, že je obmedzovaná vo výkone svojej moci.

Zaujímalo by ma, či tieto symboly použila, aby upriamila našu pozornosť na pápeža alebo Vatikán, prípadne na oboje.

V tento deň, 19. septembra…More
Je zaujímavé, že Panna Mária z La Salette plakala horkými slzami smútku. Jej odev mal žlto-bielu farbu pápežskej vlajky Vatikánu a takmer by sa dal opísať ako kazajka, zaťažená ťažkou reťazou, akoby naznačovala, že je obmedzovaná vo výkone svojej moci.

Zaujímalo by ma, či tieto symboly použila, aby upriamila našu pozornosť na pápeža alebo Vatikán, prípadne na oboje.

V tento deň, 19. septembra 1846, sa na ňu pozreli a všimli si, že neprestáva plakať po celý čas, čo k nim hovorí. Ako povedal Maximin Giraud: "Bola ako mama, ktorú zbili jej vlastné deti a ktorá utiekla do hôr plakať." Krásna Pani bola vysoká a zdalo sa, že je stvorená zo svetla. Oblečená bola ako ženy v tomto kraji, mala dlhé šaty, zásteru takmer rovnako dlhú ako šaty, šál, ktorý sa jej krížil cez prsia a vzadu bol uviazaný na uzol, a čepiec alebo klobúk podobný tým, aké nosili roľníčky. Hlavu jej korunovali ruže, zatiaľ čo ďalší veniec z ruží zdobil okraje jej bieleho šálu a tretí veniec obopínal jej topánky. Nad Jej čelom žiarilo svetlo v podobe diadému. Na pleciach Jej žiarila ťažká reťaz a z menšej zlatej reťaze visel honosný kríž s kladivom a kliešťami umiestnenými na každej strane kríža, kúsok za pribitými rukami.

Panna Mária z La Salette, oroduj za nás.
Ultraviolet
Ah, at the risk of pointing out the obvious, women's fashions of the past often featured tight lacing and buckles. Bulky chains as jewelry were, since medieval times, considered marks of authority. They still retain this ceremonial function in the mayoral chain of office,
Marysrose
Very true. Our Lady of La Sallette said, "The Vatican will lose the faith and become the seat of the anti-Christ." That is happening now. Francis has renounced the papacy and is teaching heresy. Remember when he first came out on the balcony and declared he was just the "bishop of Rome" in false humility. His letters are signed simply "Francis," not officially as pope. Then, he teaches living in …More
Very true. Our Lady of La Sallette said, "The Vatican will lose the faith and become the seat of the anti-Christ." That is happening now. Francis has renounced the papacy and is teaching heresy. Remember when he first came out on the balcony and declared he was just the "bishop of Rome" in false humility. His letters are signed simply "Francis," not officially as pope. Then, he teaches living in sin, don't worry about abortion, worship idols/nature (punch your mama -- The Church), you don't have to follow the Ten Commandments, etc., etc., etc. Know your faith!