Ministerstwo Sprawiedliwości oskarża Unię Europejska. Padły mocne słowa - Portal-polski.pl

Źle rozumiana polityka i szantaż stały się naczelnymi zasadami funkcjonowania UE. Tymi słowami zaczyna się …