Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks99
vi.news

Học thuyết loạn trí trong Querida Amazonia của Francis

Querida Amazonia (QA) chứa một số tuyên bố điên rồ đã không được chú ý.

Trong §5, Francis nói rằng ông muốn đánh thức toàn bộ "tình cảm" của thế giới đối với khu vực Amazon mà là "một bí ẩn thiêng liêng", một thuật ngữ chỉ định các Bí tích.

Theo Francis, chúng ta không thể chỉ yêu thích khu vực Amazon, nhưng "chúng ta có thể cảm nhận một cách thân mật một phần của nó." Kết quả là khu vực này sẽ trở thành giống như "một người mẹ với chúng ta" (55).

Francis khẳng định rằng chúng ta không nên xem những dân tộc sống biệt lập với thế giới bên ngoài, là "những kẻ man rợ". Thay vào đó, ông đưa họ ra một cách uyển chuyển như "những người thừa kế các nền văn hóa khác nhau" mà "ở thời kỳ trước" đã "khá phát triển" (29).

QA giải thích rằng rừng mưa "là một thực thể", rằng tàn phá thiên nhiên có nghĩa là "tàn phá tổ tiên của chúng ta" và rằng "chúng ta là nước, không khí, trái đất và sự sống của môi trường". Nó yêu cầu chấm dứt "ngược đãi mẹ Trái đất" và nói rằng "đất có máu và đang chảy máu (42)".

Francis giải thích rằng nếu chúng ta "hòa nhập với rừng", tiếng nói của chúng ta sẽ "dễ dàng hòa quyện với chính nó và trở thành một lời cầu nguyện" (56).

#newsCenlqoodow