23:13
Clicks620
Bratia a sestry
Ježiš Kristus v úlohe EPIDEMIOLÓGA a HYGIENIKA. Za koho ma pokladajú ľudia? Za koho ma pokladáte vy?